Welkom bij Kenter Jeugdhulp!

Kenter Jeugdhulp voor jeugdigen tot 23 jaar én hun gezinnen

Cliënten kunnen bij Kenter rekenen op de inzet van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar (én hun gezinnen) met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Veiligheid en ontwikkeling van het kind of de jongere staan daarbij altijd voorop. Onze cliënten ontvangen hulp daar waar ze die nodig hebben: thuis of op school, door middel van behandeling, dag- of 24-uurshulp of een combinatie daarvan. Want elk kind en elke jongere is even waardevol en verdient maximale toekomstmogelijkheden. En vanuit eigen talenten en vaardigheden hebben zij recht op een optimale ontwikkeling.

Met welke vragen kan ik terecht?

Iedereen met opgroei- en opvoedvragen, kan bij Kenter Jeugdhulp terecht. Vervolgens wordt de best passende opvoedhulp of psychische hulp ingezet. De zorgvraag van de cliënt vormt altijd het uitgangspunt.

Eigen kracht

Kenter gelooft in de ondersteuning van cliënten in de eigen vertrouwde omgeving. We geloven ook in veerkracht van kinderen, jongeren en die van het gezin. We werken nauw met onze cliënten samen en maken één plan met alle betrokkenen. Op die manier wordt de eigen kracht van het hele gezin versterkt terwijl jongere en gezin zelf verantwoordelijk blijven. Ook als thuis blijven – tijdelijk -geen optie is en bijvoorbeeld pleegzorg nodig is, kunnen cliënten rekenen op inzet gericht op een zo spoedig mogelijk herstel van een zo gewoon mogelijke thuissituatie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pieker je over zelfdoding? Klik hier als je naar de site van 113Online wilt. (7 dagen per week/24 uur per dag)