Welkom bij Kenter Jeugdhulp!

Wat is het Coronavirus? Uitleg voor kinderen. (Klik op de afbeelding)

Kenter Jeugdhulp neemt extra preventieve maatregelen tegen Coronavirus

Belangrijke informatie over afspraken, verblijfslocaties, IKC en bezoek aan kinderen

Afspraken

  • Alle afspraken én huisbezoeken zijn per direct omgezet in een telefonische afspraak.
    Deze maatregel blijft in ieder geval tot 28 april van kracht en is in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid.
    De telefonische afspraak gebeurt via beeldbellen of een telefoongesprek.
  • Bent u cliënt en heeft u de komende weken een afspraak staan? Dan wordt u door ons gebeld. Samen met uw behandelaar maakt u afspraken over uw behandeling en wat daarvoor noodzakelijk is.
  • Alleen als een telefonische of online afspraak niet haalbaar is, maar een afspraak wél noodzakelijk is vanwege de ernst van uw klachten, wordt u op locatie van Kenter ontvangen of thuis bezocht. Het is aan de professionals om een inschatting te maken welke afspraken op afstand kunnen of juist niet.

Verblijfslocaties

24 uurs zorg

Deze vorm van zorg kan niet onderbroken worden en zal voor deze kinderen/ jongeren noodzakelijk blijven. Deze kinderen en jongeren worden nauwgezet in de gaten gehouden en we volgen de adviezen van de RIVM in geval van verkoudheid en koorts.

Pleegzorg en projectgezinnen

Begeleide bezoeken kunnen de komende periode niet plaatsvinden. In overleg met de begeleider pleegzorg of de begeleider projectgezin kunnen afspraken gemaakt worden over telefonisch contact.

IKC

Voor de kinderen van het IKC onderzoeken we per kind wat het aanbod kan zijn.

Bezoek van familie en naasten aan kinderen / jongeren

Bezoek tijdens verblijf wordt afgeraden en indien strikt noodzakelijk gereguleerd tot één bezoeker (ouder óf verzorger).
Wij vragen u hier afspraken over te maken met de afdeling waar uw kind verblijft.

Indien mogelijk kunnen afspraken met ouders/ verzorgers buiten de behandel-/verblijfsgroep plaats vinden.

Met deze maatregelen proberen we te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid.
We hopen op uw begrip en rekenen op uw samenwerking om zo goed mogelijk om te gaan met deze uitzonderlijke situatie.

Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mochten er dingen veranderen, dan laten we dat weten via onze website.

Einde bericht Corona

 

Veel gezinnen met kinderen kunnen hun problemen heel goed zelf oplossen, eventueel met lichte hulp of opvoedondersteuning. Maar soms is extra ondersteuning of hulp nodig. Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben. Doel: optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor élk kind en élke jongere. 

Cliënten kunnen rekenen op gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen èn hun gezinnen. Hulp en oplossingen, daar waar nodig en zo dicht mogelijk bij huis.

Kenter gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van informatie. Meer weten? Klik hier