Welkom bij Kenter Jeugdhulp!

Voor beleid binnen Kenter met betrekking tot het dragen van mondmaskers: klik hier.

Veel gezinnen met kinderen kunnen hun problemen heel goed zelf oplossen, eventueel met lichte hulp of opvoedondersteuning. Maar soms is extra ondersteuning of hulp nodig. Kenter richt zich op het vergroten van de eigen veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen en hun gezin om samen met hen optimale kansen te creëren op ontwikkeling.

Cliënten kunnen rekenen op gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen èn hun gezinnen. Hulp en oplossingen, daar waar nodig en zo dicht mogelijk bij huis.

Kenter gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van informatie. Meer weten? Klik hier

Meer weten over de maatregelen die Kenter neemt tegen de verspreiding van het Coronavirus? klik hier.

Voorkomen datalek

Kenter Jeugdhulp hecht veel waarde aan de bescherming van privacy en stelt hoge eisen aan de beveiliging van de systemen. Ondanks de uitvoerige maatregelen kan er altijd een zwakke plek zijn of ontstaan. Mocht u zo’n zwakke plek in één van onze systemen vinden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Wij kunnen dan direct maatregelen treffen. Meer weten? https://kenterjeugdhulp.nl/responsible-disclosure-bij-kenter-jeugdhulp/