Crisissituaties in gezin

Tijdelijk veilige opvang bij spoedeisende problemen en crisissituaties

Bij het opvoeden en het opgroeien van jeugdigen doen zich soms spoedeisende problemen en crisissituaties voor. Er kan in een gezin plotseling een situatie ontstaan die voor kinderen/jongeren heel bedreigend of niet veilig is, of uit de hand dreigt te lopen. Dan kan een time out nodig zijn. Kenter Jeugdhulp kan tijdelijk zorgen voor veilige opvang in een pleeggezin. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen ook terecht in het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JKC) in Santpoort-Noord. Het JCK is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor aanmeldingen en opvang, in zowel een crisispleeggezin als op het JCK.

Netwerk betrekken bij oplossing

Direct na plaatsing in het crisispleeggezin of op het JCK inventariseren we zo goed mogelijk de problemen en omstandigheden die de crisis hebben veroorzaakt. Want naast het bieden van directe opvang is het belangrijk dat we zicht krijgen op wat er speelt. Er wordt met het kind/ de jongere én met de ouders gesproken en er wordt een plan gemaakt waarin wordt beschreven hoe het voor iedereen weer veilig is. Ook het netwerk van het gezin wordt betrokken omdat er vaak meerdere mensen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het goed met iedereen blijft gaan.

Thuis is altijd de basis

Voor het kind of de jongere is thuis altijd de basis. Daarom kijken we direct bij de start van de crisishulp, samen met het kind of jongere en de ouders, hoe de terugkeer naar huis het best geregeld kan worden of welke andere plek rust en veiligheid biedt.

Ambulante spoedhulp of  Samen op Safe

Er wordt onderzocht of aanvullend hulp nodig is; direct door een gecombineerde inzet van ambulante spoedhulp of Safe, of andere hulp gericht op de problemen die in een gezin spelen.

Psychische hulp

Soms is psychische hulp gewenst. En als er bij een jongere signalen zijn van ernstige somberheid, angsten of  depressie, dan kan een psychiatrische beoordeling en eventueel medicatie nodig zijn. Ook deze hulp wordt zowel binnen als buiten kantoortijden geboden. 

Hoe lang?

Het verblijf in een crisispleeggezin of op het JCK duurt maximaal vier weken. In deze periode wordt met alle betrokkenen intensief samengewerkt om te zorgen voor een plan met als doel een veilige terugkeer naar huis of eventueel naar een andere plek, totdat passende hulp kan starten.