FACT jeugdteam

Wat heeft een jongere nodig?

Soms voelt een jongere zich prima, maar soms ook helemaal niet. Soms zijn er problemen, vaak kunnen die opgelost worden. Bij sommige kinderen en jongeren gaat het al langere tijd niet goed en duren psychische problemen (te) lang voort. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. Naast het feit dat ze zich niet goed voelen, is er bijvoorbeeld veel ruzie thuis, doordat ouders ook hun eigen problemen hebben. Misschien kan een jongere school niet volhouden of is er geen werk of geen vaste woonplek. Of misschien hebben ouders hulp nodig. Er is in elk geval intensieve hulp nodig, die zich richt op alle problemen. Het FACT jeugdteam helpt! Ook als de jongere zelf niets wil. Bemoeizorg kan dan nodig zijn.

Wat is het FACT jeugdteam?

Fact is de afkorting van het engelse ‘Functional Assertive Community Treatment’. FACT is een vorm van ambulant werken, dat wil eigenlijk kortweg zeggen dat de hulp naar een jongere toe komt en geboden wordt op een plek naar keuze, bijvoorbeeld op school, thuis, of op straat. De hulp wordt geboden door mensen die samen in een FACT-team zitten. Zij hebben allemaal een andere achtergrond en dat maakt dat ze met elkaar een heel compleet pakket aan hulp kunnen bieden.

Behandelingen FACT jeugdteam

Hoe?

Een jongere kan zelf aangeven dat er hulp nodig is. Maar anderen, die zich zorgen over een jongere maken, kunnen dat ook doen. Maar ook in dat geval blijft de jongere nog steeds degene die bepaalt of hij hulp wil. Als dat zo is, dan kan een lid van het FACT jeugdteam met de jongere komen praten. Dat gesprek vindt plaats op een plek naar keuze.

De aanleiding voor hulp

Een jongere zit vast in een bepaalde situatie en kan dit zelf niet veranderen, of wil het niet toegeven. De verdere ontwikkeling stagneert. Er is hulp nodig bij psychische klachten, de woonsituatie, werk of opleiding, financiën of sociale contacten.  Een hulpverlener van het FACT Jeugdteam bespreekt wat er moet veranderen en hoe een jongere dat kan aanpakken.

Hoe ziet hulp er dan uit?

Kenter biedt hulp in de vorm van bijvoorbeeld:

Voorlichting: voorlichting over onderwerpen waar informatie over nodig is. Of informatie wordt samen met de jongere gezocht.

Gesprekken: ondersteuning door gesprekken te voeren op een plek naar keuze. 

Bij praktische zaken: een hulpverlener gaat mee naar belangrijke afspraken met instanties, of biedt hulp bij het starten van een opleiding, het zoeken van woonruimte of het omgaan met geld en schulden.  

Bij medicijngebruik: ondersteuning bij medicijngebruik. Informatie over de werking en bijwerkingen van de medicijnen. De medicatie kan gecontroleerd en zo nodig aangepast worden door een arts of psychiater. 

Doorverwijzen: contact leggen met iemand die bepaalde vragen kan beantwoorden

Lichaamsbeweging: hulp bij het beoefenen van sportactiviteiten

Samengevat:  FACT vraagt wat een jongere nodig heeft en helpt

Het FACT team kan – afhankelijk van vraag en behoefte – ondersteuning bieden op allerlei gebieden, zo vaak als dat nodig is en op een plek naar keuze.

Meer weten?

  • Bellen naar een medewerker van het FACT Jeugdteam:
    088 243 43 44 (elke dag bereikbaar tussen 9:00 en 10:00 uur)
  • Een e-mail sturen naar:
    factjeugdteam@kenterjeugdhulp.nl

Aanmelden?

Om aan te melden kun je terecht bij Advies en Aanmelding van Kenter Jeugdhulp. A&A is telefonisch elke werkdag bereikbaar van 09.30-12.30 uur op 088 243 40 00 of stuur een email naar adviesenaanmelding@kenterjeugdhulp.nl 

Voor meer informatie over aanmelden zie: https://kenterjeugdhulp.nl/advies-en-aanmelden/

Flyer FACT