Groepstherapie: ruzies en geweld in het gezin 4-12

Ruzies en geweld binnen het gezin: wat doet dat met een kind?

Opgroeien in een sfeer van ruzie en geweld is voor elk kind enorm ingrijpend. Lichamelijk of woordelijk geweld hebben een enorme invloed. Kinderen hebben vaak het idee dat zij de oorzaak van de problemen zijn. Soms voelen ze zich té verantwoordelijk voor hun ouders, broertjes of zusjes. Door ruzies en geweld wordt de veilige en vertrouwde plek, die ‘thuis’ moet zijn, dreigend en beangstigend. Die ervaring van kinderen kan leiden tot problemen op latere leeftijd, door bijvoorbeeld een afwijkende manier van reageren op gebeurtenissen. Ook bangheid, boosheid, lusteloosheid en depressies kunnen een gevolg zijn.

Verwerken van schokkende gebeurtenissen

In sommige gezinnen is veel ruzie of zelfs gewelddadigheid, waar kinderen getuige en/of slachtoffer van zijn. Die thuissituatie kan kinderen schrikachtig, angstig of over-oplettend maken. Het KJTC biedt een speciale groepstherapie voor kinderen die te maken hebben gehad met zo’n situatie. De therapie helpt bij de verwerking van de – vaak schokkende – gebeurtenissen.

Wat houdt de groepstherapie in?

De therapie is bedoeld voor kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling en kinderen die getuige zijn geweest van (ernstige) ruzies en geweld tussen andere gezinsleden. Er is een groep voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en één voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. In 15 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur praat, beweegt, tekent en speelt het kind aan de hand van onderwerpen als boosheid, verdriet en schaamte.

Doelen

Het kind leert onder begeleiding van twee therapeuten:

voorkomen dat ruzie- of geweldservaringen het leven blijven beheersen.

  • ·   ervaringen verwerken samen met leeftijds- en lotgenoten. 
    ·   het vertrouwen in zichzelf en anderen herstellen.

 

Klachten zoals bijvoorbeeld nachtmerries verminderen hierdoor.

Hulp voor ouders

Elke twee weken is er, tegelijk met de groepstherapie voor kinderen, een bijeenkomst voor ouders en verzorgers. Hier krijgen ouders ondersteuning om hun kinderen optimaal te kunnen helpen.