Orthopedagogische behandeling Hestia

Behandelgroep Hestia

Op behandelgroep Hestia van Kenter Jeugdhulp te Velsen-Noord verblijven maximaal acht jeugdigen in de leeftijd van 10-14 jaar, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De redenen voor opname zijn divers. Voor iedere jeugdige en zijn of haar gezin wordt een hulpverleningsplan geschreven waarin doelen staan geformuleerd waar aan gewerkt wordt binnen de behandelgroep. Daarnaast kunnen er ook gezinsgesprekken plaats vinden en verschillende vormen van therapie worden ingezet. De maximale verblijfsduur binnen Hestia is één jaar. Er wordt altijd onderzocht of de jeugdige weer thuis kan gaan wonen of binnen zijn/haar familie of netwerk. Als dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar een ander geschikt perspectief.