Opvoeden en wonen Hestia

Opvoeden en wonen is een groep voor 8 jongeren van 12-23 jaar die niet de mogelijkheid hebben om in hun netwerk op te groeien. Ze ondervinden problemen in het gezin of met de eigen ontwikkeling (gedragsproblemen, psychiatrische stoornis). Ambulante hulp en / of andere vormen van hulp hebben niet tot het beoogde resultaat geleid. De jongeren zijn in staat binnen een bepaalde dagstructuur te functioneren, hebben een vorm van dagbesteding (school, werk, vrijwilligerswerk) en werken toe naar zelfstandigheid. Indien een jongere, zijn netwerk en de professionals dat wenselijk vinden, kan de jongere een overstap naar de intensieve zelfstandigheidstraining maken. Een andere mogelijkheid is de overstap naar een kamertrainingscentrum (of naar begeleid wonen). Elke jongere doorloopt een individueel traject met persoonlijke leerdoelen. Er is 24 uur per dag begeleiding. Indien aanvullende hulp noodzakelijk is, kan een jongere daarvoor aangemeld worden. Contacten met familie en eigen netwerk zijn belangrijk. Het team stimuleert jongeren deze contacten te behouden uit te breiden en/of te versterken.

Doelstelling Opvoeden en wonen

Opvoeden en wonen biedt jongeren, die geen mogelijkheden hebben in hun netwerk, een woonplek om (verder) op te groeien. Gedurende deze periode wordt een jongere voorbereid op een volgende stap in het doorgroeien naar zelfstandigheid. Jongeren worden getraind in zelfstandigheidsvaardigheden met als doel zelfstandig wonen of doorstromen naar een andere begeleidingsvorm (IZT, KTC, BW, RIBW).

Adresgegevens Opvoeden en wonen

Opvoeden en wonen Hestia

Grote Hout of Koningsweg 179

1951 GP Velsen-Noord

Tel: 06-46260074 of 088-2434058