Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Terug naar start brochure cliëntinformatie

Terug naar inhoudsopgave brochure cliëntinformatie

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke, landelijke organisatie voor wie de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Het AKJ fungeert dan ook als vertrouwenspersoon voor cliënten van onder andere Kenter.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kenter Jeugdhulp.  

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?   

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Kenter Jeugdhulp, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Kenter Jeugdhulp.  

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Terug naar start brochure cliëntinformatie

Terug naar inhoudsopgave brochure cliëntinformatie