Jeugdstem (voorheen Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ))

Terug naar start brochure cliëntinformatie

Terug naar inhoudsopgave brochure cliëntinformatie

Jeugdstem (voorheen AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp)

Jeugdstem is een onafhankelijke, landelijke organisatie voor wie de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Jeugdstem  fungeert dan ook als vertrouwenspersoon voor cliënten van onder andere Kenter.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kenter Jeugdhulp.  

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?   

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Kenter Jeugdhulp, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Kenter Jeugdhulp.  

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website Jeugdstem De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Terug naar start brochure cliëntinformatie

Terug naar inhoudsopgave brochure cliëntinformatie