Verwijsindex en meldcode

Verwijsindex

In Nederland ondersteunen professionals van verschillende organisaties jongeren en ouders bij opvoeden en opgroeien. Om samenwerking te optimaliseren, maken gemeenten en organisaties in Nederland gebruik van de verwijsindex. Dit is een online hulpmiddel waardoor hulpverleners van verschillende organisaties precies weten wie bij welke hulp is betrokken. Doel is om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Ook Kenter werkt met de verwijsindex. Meer weten over de geldende criteria voor een melding, klik hier. Uitgangspunt van de verwijsindex is: Melden mag. Afwegen moet! Voordat er een melding wordt gedaan, wordt dit besproken met jou en/of je ouders. Je wordt niet in de verwijsindex aangemeld alleen omdat je cliënt bent bij Kenter Jeugdhulp.

Meldcode

Als onze hulpverleners zich zorgen maken over jouw veiligheid (of die van een andere jongere) zijn ze verplicht dat te melden bij Veilig Thuis. In de zogenoemde meldcode is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook voor zo’n melding gelden criteria.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave