Crisis: nú hulp nodig

Bij een levensbedreigende situatie: bel 112

Alleen verwijzers kunnen een kind of gezin aanmelden voor crisishulp. Is er nog geen verwijzing neem dan z.s.m. contact op met  huisarts, CJG, wijkteam, of Jeugd- en Gezinsbescherming/Veilig Thuis (0800-2000 www.vooreenveiligthuis.nl) in uw regio.

SEZ Spoed Eisende Hulp Aanmeldformulier in te vullen door de hulpverlener).

 

Crisishulp van Kenter:

 

Voor opvoedkundige crisis

  • Ambulante Spoed Hulp (ASH) (tussen 8.30 – 17.00): 088 243 43 43.
  • Crisisopname in Jongeren Crisis Centrum (JCK) (ook buiten kantooruren): 088 243 44 94

 

Voor psychiatrische (JGGZ) crisis tot 18 jaar. (Voor crisishulp voor 18 jaar en ouder kunt u bellen met Ingeest 088-7885077)

Overdag (8.30 uur en 17.00 uur) bel: 088-243 40 44.

voor aanmelding zijn er drie opties:

  • Crisis: er is acuut hulp nodig, er vindt diezelfde dag een beoordeling plaats;
  • Sub-acuut: er moet binnen een week een beoordeling hebben plaatsgevonden en een inschatting zijn gemaakt  op welke termijn er hulp moet starten;
  • Reguliere aanmeldingen: Klik hier.

 

Als u twijfels heeft of er sprake is van een crisis indicatie of subacuut  bel dan 088-2434044 voor intercollegiaal overleg en vraag naar de crisisdienst medewerker.

In het weekend, tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 uur de volgende morgen: Bel uw huisarts. Deze kan in acute situaties, de GGZ crisisdienst inschakelen.

 

Pieker je over zelfdoding? Klik hier als je naar de site van 113Online wilt. (7 dagen per week/24 uur per dag)

 

GGZ crisis buiten kantooruren:

Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland: GGZinGeest via verwijzer

IJmond: GGZ Dijk en Duin