Crisis: nú hulp nodig

088-2434044Bij een levensbedreigende situatie: bel 112

Crisishulp van Kenter:

Verwijzers

Altijd eerst telefonisch contact voor het aanmelden van een crisis.

Alleen verwijzers kunnen een kind of gezin aanmelden voor crisishulp (huisarts, CJG, wijkteam, of Jeugd- en Gezinsbescherming/Veilig Thuis in uw regio).

Aanmeldformulier Spoedeisende hulp (in te vullen door de hulpverlener).

Voor opvoedkundige crisis

  • Ambulante Spoed Hulp (ASH) (tussen 8.30 – 17.00): 088 243 43 43.

  • Crisisopname in Jongeren Crisis Centrum (JCK) (ook buiten kantooruren): 088 243 44 94 

Voor psychiatrische (JGGZ) crisis

Overdag (8.30 uur en 17.00 uur) bel: 088-243 40 44.

Bij aanmelden voor psychiatrische crisis (JGGZ) van een cliënt in zorg kan de verwijzer in de betreffende regio vragen naar de crisismedewerker. 

tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 uur de volgende morgen: Bel uw huisarts. Deze kan in acute situaties, de GGZ crisisdienst inschakelen.

Geen verwijzer?

Bent u geen verwijzer? Neemt u dan in geval van crisis contact op met het landelijke telefoonnummer: 0800-2000 www.vooreenveiligthuis.nl

Pieker je over zelfdoding? Klik hier als je naar de site van 113Online wilt. (7 dagen per week/24 uur per dag)

Crisishulp van Kenter:

 

GGZ crisis buiten kantooruren:

Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland: GGZinGeest via verwijzer

IJmond: GGZ Dijk en Duin