Crisis: nú hulp nodig

Naar wie bellen?

Bij een levensbedreigende situatie: bel 112

Crisishulp kan alleen ingeschakeld worden via een hulpverlener zoals huisarts, CJG, wijkteam,  of Jeugd- en Gezinsbescherming / Veilig Thuis in uw regio. Deze hulpverleners kunnen onze crisisdienst inschakelen.

Voor opvoedkundige crisis overdag (8.30 uur en 17.00 uur) kunnen verwijzers bellen:

  • tussen 8.30 uur en 17.00 uur: Ambulante Spoed Hulp (ASH): 023-5202500
  • Voor crisisopname in Jongeren Crisis Centrum (JCK): 023-5202569 
 Bent u geen verwijzer neemt u dan in geval van crisis contact op met het landelijke telefoonnummer: 0800-2000 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl
 

Voor psychiatrische (JGGZ) crisis overdag (8.30 uur en 17.00 uur) bel:

  • voor regio Amstelland: 020-543 42 99
  • voor regio De Meerlanden: 023-890 35 00
  • voor regio Zuid-Kennemerland: 023-518 75 00

Bij aanmelden voor psychiatrische crisis (JGGZ) kan de verwijzer bij de locatie in de betreffende regio vragen naar de crisismedewerker van die dag. 

Voor psychiatrische (JGGZ) crisis tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 uur de volgende morgen: 

Bel uw huisarts. Deze kan in acute situaties, tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 ’s morgens, de GGZ crisisdienst inschakelen. Zie onderaan deze pagina voor extra toelichting*.
Bent u geen verwijzer neemt u dan in geval van crisis contact op met het landelijke telefoonnummer: 0800-2000 www.vooreenveiligthuis.nl

Zie onderaan deze pagina voor extra toelichting*.

Pieker je over zelfdoding?

Als je twijfelt over zelfdoding en het leven niet meer ziet zitten kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij 113 Zelfmoord preventie. Praat erover via de telefoon of chat. Anoniem en vertrouwd. 113 Zelfmoord preventie kan je direct doorverwijzen naar hulp in de buurt. 

Klik hier als je naar de site van 113Online wilt.

Spoedhulp van Kenter:

Kenters spoedhulp hulp bestaat uit:

Voor het aanmeldformulier dat ingevuld kan worden door de hulpverlener, klik op: aanmeldformulier-sez-december-2016

Let op! Voorafgaand aan elke crisismelding dient telefonisch overleg plaats te vinden met het crisisteam, telefoonnummer 023-5202500

*Extra toelichting bij GGZ crisis tussen 17.00 uur en 8.30 uur, dus buiten kantooruren:

Gelukkig komt een GGZ crisis weinig voor bij kinderen en jongeren. De GGZ crisisdienst buiten kantoortijden wordt daarom verzorgd door GGZinGeest. (Voor regio Midden-Kennemerland: zie www.dijkenduin.nl). De medewerkers van GGZinGeest zijn gespecialiseerd in crisis bij volwassenen. Er is ’s nachts altijd een kinder- en jeugdpsychiater van Kenter  bereikbaar om mee te denken bij vragen over een kind of jongere in crisis of met psychiatrische problemen. In dat geval nodigt Kenter de jongere of het kind en de ouders, direct de volgende dag uit of komt op huisbezoek.