Psychose

Wat is een psychose?

Een psychose is een ernstige verstoring in de verwerking van informatie. Bij een psychose is iemand vaak verward en wordt de wereld op een andere manier ervaren dan door andere mensen. Waarnemingen, gedachten en gevoelens komen bij psychotische stoornissen niet overeen met de werkelijkheid.  Meestal is er al een tijdje sprake van verwarring, voordat er daadwerkelijk sprake is van een psychose.  

Wat zijn precies de kenmerken van een psychose?

Bij een psychose kunnen één of meerdere verschijnselen optreden. Verwardheid en problemen in het logisch denken zijn kenmerken die horen bij een psychose. Ook het waarnemen van dingen die er in werkelijkheid niet zijn en het hebben van vreemde ervaringen komen vaak voor. Een verstoord dag- en nachtritme gaan ook vaak samen met een psychose.

Wanneer is er sprake van een psychose?

Iedereen is wel eens in de war en iedereen hoort of ziet weleens iets wat er niet is. Dan is er niet gelijk sprake van een psychose. Het is anders als deze toestand langer dan een dag, maar minder dan een maand duurt en wanneer mensen denken dat de dingen die zij zien, ruiken of horen er écht zijn, terwijl niemand anders diezelfde  dingen waarneemt. Voor iemand met een psychose kan dat heel eng zijn. De ene persoon is gevoeliger voor het krijgen van een psychose dan een ander. Stress en slaaptekort kunnen een psychose uitlokken of versterken. Verder speelt erfelijkheid een rol bij het krijgen van psychoses.

Snelle inzet van hulp is belangrijk

Snelle, intensieve hulp is belangrijk voor een goed verloop van de psychose. Kenter biedt samen met GGZinGeest een speciaal team voor de hulp aan jongeren met een psychose.