Hoe gaat Kenter om met je gegevens?

Je hebt het recht om te weten wat we over jou vastleggen en hoe we met die informatie omgaan. Voor een aantal zaken geldt dat we verplicht zijn om ze vast te leggen. Andere gegevens leggen we vast ten behoeve van de hulpverlening.

Welke gegevens we vastleggen kun je in het Privacyprotocol voor cliënten nalezen. Hulpverleners van Kenter hebben alléén inzage in dossiers waarbij ze direct betrokken zijn vanwege behandeling en/of hulpverlening. Alle hulpverleners van Kenter hebben een strikte geheimhoudingsplicht. Er wordt zonder jouw toestemming geen informatie gedeeld tenzij bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is. We bewaren cliëntdossiers minimaal 20 jaar vanaf de datum van afsluiting van de laatste hulpvorm.

Alle systemen waar Kenter gebruik van maakt om cliëntgegevens vast te leggen voldoen aan geldende technische en wettelijke eisen, zoals AVG en ISO. Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering, vergetelheid en dataportabiliteit van gegevens uit je dossier.  Een verzoek daarvoor kun je schriftelijk indienen via een formulier dat je kunt opvragen bij het secretariaat of bij je hulpverlener.

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming  de website van de AVG

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave