Hulp bij…

Kenters integrale aanbod aan JGGZ en Opvoedhulp

Opgroeien en opvoeden vallen niet altijd mee en elk probleem is anders. Kenter Jeugdhulp biedt psychische (GGZ) – en Jeugd en Opvoedhulp (J&O), in allerlei verschillende behandel – en hulpvarianten. Zonder uitzondering is ons aanbod gericht op oplossingen bij moeilijkheden rond opgroeien en opvoeden. Bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van kinderen en jeugdigen tot 23 jaar, betrekken we altijd het hele gezin. Omdat hulp maatwerk is en geen gezin hetzelfde, wordt ondersteuning zo lang geboden als nodig is, maar altijd zo kort mogelijk. Effectief en efficiënt dus.

Integrale Jeugdhulp

Kinderen, jongeren en hun opvoeders kunnen 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op de specialisten van Kenter Jeugdhulp. Op basis van een brede, integrale diagnose, kunnen zij rekenen op die hulp die nodig is. Aan alle Kenter Jeugdhulp ligt de eigen kracht van de cliënt en het gezin ten grondslag. Dit betekent dat we opgroei- en opvoedvaardigheden en mogelijkheden ondersteunen en versterken, maar niet overnemen. Jeugdzorg wordt daarmee integrale jeugdhulp. Wij zijn overal goed bereikbaar. Niet alleen via de basisvoorzieningen op buurt- en wijkniveau, zoals scholen en consultatiebureau’s, CJG’s en sociale wijkteams, maar ook via huisartsen en ziekenhuizen. Vanuit allerlei verschillende locaties in Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelland, biedt Kenter de best passende jeugdhulp. We delen kennis en bundelen krachten. We werken dus samen; allereerst met de cliënt en intern met de benodigde hulpverleners, maar ook met anderen die iets voor het gezin kunnen beteken.

Hoe ziet hulp er uit?

Om hulp tot stand te brengen, werken we met speciale jeugdteams, die niet plaatsgebonden werken en die dus bijvoorbeeld thuis of op school kunnen komen. Daarom noemen we de teams ‘ambulante jeugdteams’. De Kenter jeugdteams zijn multifocaal. Dit houdt in dat onze multifocale teams zijn samengesteld uit medewerkers met verschillende achtergronden. De term multifocaal verwijst naar een bril die zowel verziendheid als bijziendheid corrigeert. Iemand met zo’n bril op, kan dus het hele gebied goed overzien. De leden van de multifocale jeugdteams werken in verschillende wijken en gemeentes en zijn nauw verbonden met alle andere plaatselijke instanties en instellingen. Daardoor kunnen ze snel zorgen voor de best passende hulp. Als direct een ander aanbod van specialistische hulp nodig is, kan een beroep gedaan worden op bijvoorbeeld regionale jeugd GGZ-poliklinieken, voor diagnostisch onderzoek en behandeling en FACT-teams bij bemoeizorg*. Alle hulp en alle deskundigheid zijn direct of via de ambulante jeugdteams goed bereikbaar en toegankelijk.

Passende jeugdhulp voor elk probleem bij opgroeien en opvoeden

Welkom bij Kenter Jeugdhulp voor een ruim aanbod aan hulpvormen, die ook gecombineerd (kunnen) worden aangeboden. Op onze site staan al onze hulpvormen uitgebreid toegelicht. Kijk even rond op de site voor meer informatie over het aanbod van Kenter en passende oplossingen bij opgroeien en opvoeden 

*De afkorting in FACT team, staat voor Flexible Assertive Community Treatment. De teams bieden behandeling en begeleiding aan jeugdigen en gezinnen met ernstige psychiatrische aandoeningen, ook als  bijvoorbeeld de jongere zelf geen noodzaak ziet, maar de omgeving wel. Naast psychische problemen zijn er ook vaak problemen op een ander levensgebied (schooluitval,  wonen, sociaal leven, financiën etc.). Behandeling en begeleiding wordt in de directe omgeving van de cliënt geboden. De hulp richt zich op alle leefgebieden. Bij behandeling wordt intensief gebruik gemaakt van de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt.