Deskundig en dichtbij

Uniek en compleet pakket aan hulpvormen, deskundig en dichtbij

Kenter Jeugdhulp biedt een unieke combinatie van Jeugd- en Opvoedhulp en specialistische JGGZ zorg. We leveren een compleet pakket aan producten die helpen jeugdigen en hun gezinnen te ondersteunen en/of te behandelen. Dat gebeurt zoveel mogelijk dichtbij huis, maar als dat noodzakelijk is biedt Kenter ook allerlei andere – residentiële – oplossingen. Alle hulpvormen zijn uitermate toegankelijk en kunnen zonder uitzondering flexibel – licht, middel, zwaarder – worden ingezet. Dat zorgt ervoor dat op elk moment de juiste ondersteuning wordt geleverd. Deskundig en dichtbij.

Samengevat ziet de hulp van Kenter er als volgt uit:

 • Beschikbaarheid 24/7 voor Crisis en Spoed;
 • beperkte wachtlijsten, dus snel aan de slag;
 • na melding vindt zo spoedig mogelijk kennismaking plaats;
 • zo kort als mogelijk, zo lang als nodig;
 • deskundig, professioneel en toegankelijk.

Laagdrempelige ondersteuning

Kenter Jeugdhulp  biedt ook laagdrempelige ondersteuning aan de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Dat gebeurt door inzet van gezinscoaches, triage*, diagnostiek en advies. Er wordt in  toenemende mate gewerkt vanuit Ambulante Multifocale Teams (AMT’s). Binnen deze teams zijn mensen verenigd vanuit allerlei vakgebieden, die allemaal te maken hebben met Jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. De hulpverleners van deze gespecialiseerde jeugdteams bieden advies, screening, diagnostiek en allerlei vormen van ambulante hulpverlening, op verzoek van scholen en verwijzers. Door de inzet van deze teams is brede expertise dichtbij beschikbaar. Kenter Jeugdhulp biedt JGGZ zorg door middel van DBC’s**, indien mogelijk zet zij ook kortdurend expertise in op basis van uurtarieven.

Hoe?

Bij de start van een traject wordt onderzocht welke inzet en met welke zwaarte de inzet noodzakelijk is.  Bij de beoordeling van de in te zetten hulpvorm worden een aantal vragen gesteld:

 • is er sprake van enkelvoudige of meervoudige problematiek
 • wat is de ernst en complexiteit van de hulpvraag
 • hoe is de zelfredzaamheid van de cliënt
 • om welke levensgebieden gaat het
 • Hoe is het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een cliënt (GAS score***)
 • Het medicatiegebruik van de cliënt
 • Wat is de draagkracht van de cliënt
 • Hoe functioneert een cliënt maatschappelijk

Bijstellen en combineren

Soms blijkt tijdens de begeleiding/behandeling dat overgang naar een lichtere of zwaardere vorm van de hulp wenselijk of noodzakelijk is. Door onze werkwijze kan naadloos worden overgegaan naar de gewenste zwaarte. Door de multifocale aanpak is het in ieder traject mogelijk om producten kort en/of langdurig te combineren. Daardoor kan – afgestemd op de draagkracht van de cliënt – gewerkt worden aan verbeteren of versterken op verschillende terreinen.

 Maatwerk

Naast onze complete producten leveren we maatwerk. Kenter Jeugdhulp werkt samen met derden aan nog meer mogelijkheden op het gebied van “werkend leren” waardoor jongeren wennen aan deelname in de arbeidsmarkt en soms zelfs vak certificaten kunnen behalen.

Keurmerken

Kenter Jeugdhulp werkt vanuit de ISO 901: 2015 normen. In de Kinder- en Jeugdtraumacentra (KJTC’s) wordt gewerkt met evidence based behandelingen.

 

* Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag. Dit houdt in dat direct bij aanvang wordt bepaald met hoeveel spoed een cliënt (onderzocht en) behandeld moet worden. Vervolgens wordt bepaald hoe de hulpvraag het beste kan worden beantwoord en door wie de cliënt gezien moet worden.

 

**Een DBC (of DBC-Zorgproduct) is een unieke code die bestaat uit veertien cijfers. Die cijfers geven de zorgvraag, de diagnose en de totale behandeling van een cliënt weer.

 

***Goal Attainment Scaling (GAS): een methode waarmee specifieke doelen geëvalueerd worden. Vastgelegd wordt in hoeverre het doel behaald is op een van te voren gemaakte schaal.