Privacy

Privacy

Kenter Jeugdhulp hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. Onze medewerkers en onze systemen doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. Kenter voldoet aan alle kwaliteitseisen (ISO) en Wet en Regelgeving (AVG). Binnen de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de (bestaande) rechten van onze cliënten sterker en krijgen organisaties meer verplichtingen.

Privacy op onze website

Privacy geldt ook bij het bezoeken van onze website. Om deze reden zijn er geen foto’s van cliënten of filmpjes van cliënten van Kenter Jeugdhulp op deze site te vinden. De opgenomen foto’s en filmpjes zijn allemaal anoniem en met toestemming van de betrokkenen verkregen.

Ook alle voorbeelden berusten op algemene beschrijvingen van klachten die zich kunnen voordoen bij een kind of jongere en niet op concrete, tot personen te herleiden, gebeurtenissen.

Kenter Jeugdhulp is natuurlijk geïnteresseerd in het bezoek van haar site en verzamelt daar informatie over. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers en welke onderdelen het meest bekeken worden. We hoeven daarvoor niets van cliënten te weten, alles is en blijft volledig anoniem. We gebruiken de informatie alleen om de inrichting van de website en de aangeboden informatie zo goed mogelijk te maken.

Bij vragen om informatie of advies via e-mail, wordt de verstrekte informatie alleen gebruikt om de vraag te beantwoorden en daarna vernietigd.

Als er persoonlijke gegevens worden gevraagd, zoals bij het invullen van vragenlijsten worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Kenter Jeugdhulp zich aan de eisen van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Privacyverklaring en privacyprotocol