Nieuws

LOCK congres over Feitenonderzoek bij Kindermishandeling

Op 30 september jl. vond het tweede congres plaats van het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) met dit jaar als centraal thema: ‘het belang van feitenonderzoek bij kindermishandeling’.
Ingrijpen en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling hebben een grote impact op gezinnen en het leven van een kind. Om tot zorgvuldige beslissingen te komen is feitenonderzoek vanuit meerdere sectoren en goede onderlinge afstemming tussen professionals cruciaal.

Verder lezen →

Officiële opening MDCK in Hoofddorp

Op woensdagochtend 18 november 2015 opent Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Het MDCK is er voor kinderen en volwassenen die met kindermishandeling te maken hebben. Dit kan zijn in de hoedanigheid van slachtoffer, pleger, opvoeder of verzorger.

Verder lezen →

Uitkomsten tweede meldactie pleegouders in de transitie

In 2015 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) elk kwartaal een meldactie voor pleegouders in en na de transitie. Met deze informatie zorgt de NVP dat de stem van pleegouders over dit thema gehoord wordt op regionaal en landelijk niveau. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen voerde van 29 april tot en met 19 mei de tweede meldactie voor pleegouders uit. 212 pleegouders vulden een meldformulier in over hun ervaringen, zorgen en aanbevelingen ten aanzien van de transitie jeugdzorg.

Verder lezen →

Het waarom, wie en wat van Kenter Jeugdhulp

Wij zijn Kenter Jeugdhulp
Sinds 1 juli 2015 kunnen kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en problemen terecht bij één organisatie die hen verder helpt: Kenter Jeugdhulp. Dit is de nieuwe naam waaronder de geestelijke gezondheidszorg van Jeugdriagg Noord Holland Zuid en de opvoedhulp van OCK het Spalier samen verdergaan. Bestuurders Hendrik Beelen en Kees Bastiaanse vertellen over het wat en waarom.

Verder lezen →

Inspirerende dialoog bij bijeenkomst ‘Inhuisplaatsen’

Op 9 oktober vond een bijzondere bijeenkomst plaats bij Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord. Een dertigtal wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers, pleeg- en projectouders, pleegzorgbegeleiders en ook een pleegkind en ouder gingen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek rond het thema ‘Inhuisplaatsen’.

Verder lezen →

Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën

Sinds enkele jaren werken diverse hulpverleners aan de verdere implementatie van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS), de inzet van Familie Netwerk Beraden (FNB) en de cultuuromslag die dit vraagt binnen de organisatie. Kenter Jeugdhulp heeft een aparte werkgroep om deze manier van werken verder intern onder de aandacht te brengen. Wij laten Annette de Wit aan het woord, een van de ‘trekkers’ en werkzaam als gedragswetenschapper Spoedeisende Hulp en projectgezinnen.

Verder lezen →

Werkbezoek wethouders aan fasehuis Wilsonsplein

Op verzoek van de wethouders van de negen gemeenten uit de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer had jeugdhulporganisatie Kenter een werkbezoek aan fasehuis Wilsonsplein in Haarlem voor hen georganiseerd op 16 oktober. “Het is nuttig en nodig om op werkbezoek te gaan, want jeugdhulpverlening is een relatief nieuwe taak voor gemeenten”, aldus PvdA wethouder Cees Beentjes van Heemskerk.

Verder lezen →

Inspirerende dialoog bij bijeenkomst ‘Inhuisplaatsen’

Op 9 oktober vond een bijzondere bijeenkomst plaats bij Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord. Een dertigtal wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers, pleeg- en projectouders, pleegzorgbegeleiders en ook een pleegkind en ouder gingen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek rond het thema ‘Inhuisplaatsen’.

Verder lezen →

Werkbezoek gemeente Velsen

In november ontvangt Kenter Jeugdhulp de gemeente Velsen voor een werkbezoek. Het programma gaat in op het waarom,  wat en hoe van de onlangs gefuseerde organisatie, de transitie en de gevolgen ervan. Ook gaat men in gesprek met de leden uit de clientenraad. Tot slot legt het college van B&W een bezoek af aan IKC IJmond.