Nieuws

Aanmeldstop voor cliënten 18+ die verzekerd zijn bij CZ

Vanaf heden geldt een aanmeldstop voor 18+ cliënten die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar CZ. Hieronder vallen OHRA en Nationale Nederlanden. De aanmeldstop geldt voor de rest van 2019. Reden voor de stop is de overschrijding van een budgetplafond voor 2019. Heeft u (cliënt of verwijzer) vragen over de inhoud van dit bericht neemt u dan contact op met het CZ Zorgteam. Zij kunnen aangeven waar CZ nog wel voldoende zorg heeft ingekocht. Dit bericht geldt alleen voor zorgverzekeraar CZ, niet voor de overige zorgverzekeraars.

Informatie avond Pleegzorg

Om geïnteresseerden meer te kunnen vertellen over pleegzorg organiseert Kenter regelmatig informatiebijeenkomsten in Santpoort-Noord. Tijdens deze informatieavonden komt o.a. aan de orde wat de achtergronden van pleegkinderen kunnen zijn, wat het betekent een pleegkind op te vangen, welke vormen van pleegzorg er zijn en hoe iemand pleegouder kan worden. Meer weten over inhoud, locatie en data? Klik hier.

4 september start KOPP-KVO groep

Opgroeien in een gezin waar een van de ouders psychische klachten of verslavingsproblemen heeft, is niet altijd makkelijk. Je maakt soms dingen mee die je vrienden niet begrijpen of misschien niet eens weten. In de KOPP-KVO groep kan je praten met jongeren (maximaal 6-8) die min of meer in dezelfde situatie zitten als jij. Je kunt in de groep praten over de problematiek die ouders kunnen hebben, en elkaar ook tips geven hoe ermee om te gaan. Er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning! Voor meer informatie klik op onderstaande link!

KOPP-KVO

Didier Dohmen benoemd tot interim bestuurder Kenter Jeugdhulp

Op 5 juli a.s. start Didier Dohmen als interim bestuurder van Kenter Jeugdhulp. Didier volgt Rob van Dam op die onlangs om persoonlijke redenen zijn vertrek heeft aangekondigd.

De Raad van Toezicht is verheugd een ervaren interim bestuurder in de zorg in de persoon van Didier Dohmen te kunnen aanstellen bij Kenter Jeugdhulp: “we zijn ervan overtuigd dat we met de benoeming van Dohmen de beoogde koers kunnen voortzetten als integrale jeugdhulp specialist, gericht op goede samenwerking in de keten” aldus Corine Houtzagers, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Nieuws van het LOCK

De nieuwsbrief van Het LOCK is verschenen. Blijf in de zomer op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom de Verbeterde meldcode of start in het najaar met een training zoals Words & Pictures, Taxatiegesprekken of Kindgesprekken.

 

KJTC wint VGCT-Zomerworkshop ‘Exposure’ door Prof. Dr. Agnes van Minnen

VGCT

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT) is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. Kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitoefening van de cognitieve gedragstherapie, dát is waar het om draait binnen de VGCT. Wat kwalitatief hoogwaardig betreft kunnen de VGCT en ons eigen KJTC elkaar een hand geven. Ook binnen het KJTC, waar zorg geboden wordt aan chronisch getraumatiseerde en verwaarloosde kinderen, ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit en het verder ontwikkelen van de hulpverlening aan deze kinderen.

Verder lezen →

ZIVVER en veilig versturen van informatie

Kenter Jeugdhulp gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 11 april 2019 gebruikt Kenter Jeugdhulp ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen, en dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen. In dit bericht een handleiding.

Verder lezen →

Bestuurder Kenter Jeugdhulp kondigt vertrek aan

De bestuurder van Kenter Jeugdhulp, Rob van Dam, heeft om persoonlijke redenen zijn vertrek aangekondigd

Rob van Dam heeft samen met medewerkers, cliëntvertegenwoordigers, pleegouderraad en stakeholders een actuele koers uitgezet voor Kenter Jeugdhulp. Met als uitkomst een duidelijk profiel als integrale jeugdhulp specialist, gericht op goede samenwerking in de keten. Kenter heeft de ambitie een aantal specialismen naar een nog hoger expertniveau te ontwikkelen, te beginnen met traumahulp, pleegzorg, verbinding jeugdhulp met onderwijs, autisme en hulp voor het jonge kind. Daarmee biedt Kenter Jeugdhulp nog effectievere hulp en wil daarmee ambitieuze hulpverleners aan zich binden.

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Rob Van Dam en dankt hem voor zijn betrokkenheid en inzet.

De Raad van Toezicht is zich bewust van de belangrijke maatschappelijke taak die Kenter Jeugdhulp heeft. De Raad van Toezicht heeft met Rob van Dam afgesproken dat deze aan het roer blijft totdat een opvolger is gevonden en ingewerkt.

Meer jeugdigen in gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd die valt onder de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg. Het is een kleinschalige woonvorm waar  één of meerdere jeugdigen (meestal 3 tot 6) tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) – op een professionele wijze – 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. Kenter Jeugdhulp biedt deze zorgvorm aan onder de naam projectgezinnen.

In de bijlage bij dit bericht een factsheet Gezinshuizen met alle bijzonderheden, trends en ontwikkelingen.

Mochten er vragen zijn over de inhoud van dit bericht of wilt u meer informatie, neem dan contact op met José de Boer (josedeboer@kenterjeugdhulp.nl)

Factsheet Gezinshuizen