Nieuws

Steun voor duurzaam herstelplan Kenter Jeugdhulp

Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland heeft besloten een noodvoorziening in te stellen voor Kenter Jeugdhulp. In een herstelplan geeft Kenter aan hoe zij een duurzaam financieel gezonde organisatie worden. De tijdelijke voorziening is nodig om te zorgen dat cruciale jeugdhulp beschikbaar blijft in de regio’s. Kenter is een van de vele jeugdhulpaanbieders die in financieel zwaar weer verkeert.*

Verder lezen →

Kenter Jeugdhulp krijgt nieuwe bestuurder

Yildiz van den Akker (1973) is per 1 september 2024 door de Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp benoemd tot nieuwe bestuurder van Kenter Jeugdhulp. Ze volgt daarmee interim bestuurder Gert Cazemier op. Van den Akker zal de dagelijkse leiding van Kenter Jeugdhulp op zich nemen en verder bouwen aan de ontwikkeling van Kenter naar een toekomstbestendige organisatie.

Verder lezen →

Vertrek Bert Deitmers als voorzitter raad van bestuur Kenter Jeugdhulp

De heer Bert Deitmers bekleedde sinds juli 2020 de functie van bestuurder van stichting Kenter Jeugdhulp. Kenter Jeugdhulp, actief in de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelland en Alkmaar is gespecialiseerd in opvoedhulp en psychische hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar (én hun gezinnen) met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen.

Verder lezen →

Week van de Pleegzorg in volle gang!

Op 1 november lagen er allemaal gezellige deurmatten met pakkende teksten op het Stationsplein in Haarlem. De matten stonden symbool voor een warm welkom en een veilig tweede thuis en lagen er als start van de Week van de Pleegzorg die wordt gehouden van 1 tot en met 8 november. 

Aandacht voor tekort

Pleegzorgorganisaties Kenter Jeugdhulp, Parlan, WSGV en Levvel vragen tijdens de Week van de Pleegzorg, samen met de betreffende gemeentes, aandacht voor het tekort aan pleegouders. Om de warmte van een tweede thuis nog extra te benadrukken deelden medewerkers van de gemeenten en de wethouder van Zandvoort soep uit vanuit een foodtruck. Medewerkers van verschillende pleegzorgorganisaties, maar ook pleegouders en vertegenwoordigers van de gemeentes in Noord Holland gingen met belangstellenden in gesprek over de betekenis van de actie.  

Nog steeds een uitdaging…

In Nederland staan 561 pleegkinderen op de wachtlijst. In Noord Holland zijn dit er 119. Deze kinderen zijn allemaal op zoek naar een tweede thuis en wonen nu tijdelijk op een plek waar ze niet langer kunnen blijven. Of ze wonen nog thuis terwijl de thuissituatie onveilig of niet stabiel genoeg is. De vraag naar pleegzorg is nog altijd groot terwijl er al een aantal jaar sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Wel ziet Pleegzorg Nederland een positieve ontwikkeling in de toename van deeltijdpleegzorg. Bij deze variant zetten pleegouders zich in om ouders te ondersteunen als aanvulling op hulp thuis. De slogan van de gloednieuwe, landelijke campagne van Pleegzorg Nederland over dit onderwerp luidt: ’Jouw huis een tweede thuis’. Uit deze slogan blijkt hoe belangrijk de rol is die ouders van pleegkinderen spelen in het leven van pleegkinderen. 

 Jouw huis een tweede thuis? 

De gezamenlijke organisaties en de gemeente willen mensen graag motiveren zich vrijblijvend te laten informeren over alle verschillende mogelijkheden van pleegzorg en dat zijn er veel. Ook op de sites van de jeugdhulpaanbieders kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie maar ook voor de data van maandelijkse informatieavonden. 

Impressie start Week van de Pleegzorg Haarlem

Ieder mens heeft recht op een basis

Ieder mens heeft recht op een basis

Samenwerking leidt voor de cliënt tot vlottere en adequate hulp

Op vrijdag 12 mei jl. brachten de wethouders van Haarlem, Zandvoort, Velsen en Beverwijk een werkbezoek aan drie locaties van Sparq Jeugdhulp. Sparq wordt sinds 1 januari 2023 gevormd door (jeugd)zorgorganisaties Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep.

Verder lezen →

Medewerkers FACT Team bij ronde tafelgesprek met HM Koningin Maxima

Op 30 maart opende Hare Majesteit de Koningin Máxima het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie. Aansluitend ging zij met professionals en wetenschappers in gesprek tijdens enkele rondetafelgesprekken. Koningin Maxima is erevoorzitter van Stichting Mind Us en in die hoedanigheid geïnteresseerd in de mentale gezondheid van jongeren.  Lieke Hartmans en Marja van ’t Spijker van het FACT team van Kenter waren hierbij aanwezig. Zij informeerden de koningin onder andere over het werk van een jeugd- FACT-team en de grote waarde van ervaringsdeskundigheid daarbij.

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van hun tweede termijn zullen Hein Raat en Fadime Orgu in 2023 hun lidmaatschap in de Raad van Toezicht bij Kenter Jeugdhulp beëindigen. Er is zeer veel waardering voor de wijze waarop zij met hun toezicht een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie.

Inmiddels is een zoektocht naar deskundige opvolging succesvol afgesloten. De heren Eric Lemstra en Gerrit Jan Hoogeland hebben per 1 maart 2023 zitting in de Raad van Toezicht. Beiden zullen actief zijn in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Beide heren zijn in hun carrière betrokken geweest bij kwetsbare groepen in de samenleving. En zij hebben bestuurlijke ervaring binnen de jeugdhulp, het brede sociale domein, respectievelijk de jeugdbescherming- en jeugdreclassering.

Wij verwachten met deze nieuwe leden weer een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van zorg binnen Kenter en die in het consortiumverband Sparq.

Met vriendelijke groet,

C. Houtzagers

Voorzitter Raad van Toezicht

 Benieuwd naar de leden klik dan hier

Kenter organiseert extra verhalenavond Pleegzorg

Alles wat je meemaakt in je leven vormt je.  Soms raak je onderweg beschadigd. Maar blijf je dan gewond, of lukt het een eigen hoopvolle toekomst te schrijven? Een volwassen pleegkind, een moeder en een pleegmoeder vertellen hun levensverhaal. Hoe heeft het leven hen gevormd, wat heeft pleegzorg hen gebracht en wat heeft hen geholpen om verder te gaan.

Er is een muzikante die een aantal nummers speelt die deze verhalen prachtig illustreren. Deze vertelavond wordt georganiseerd door Kenter Jeugdhulp.

Wegens groot succes waren de eerste twee voorstellingen heel snel uitverkocht. Daarom is er een extra verhalenavond gepland op vrijdag 21 april.

Meer weten? Zie: Verhalenhuis Haarlem

Persbericht lezen? Klik hier

Toegevoegd interim bestuurder aangesteld

Per 1 februari 2023 is Gert Cazemier door de Raad van Toezicht voor de duur van 12 maanden aangesteld als toegevoegd interim bestuurder. Hij richt zich op de versterking van de financiële en operationele bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het consortium Sparq en de ambulante hulpverlening van Kenter Jeugdhulp. Gert heeft een ruime ervaring in de zorg als adviseur en interim bestuurder onder andere bij Veilig Thuis organisaties, de kinderopvang, de jeugdbescherming.

AKJ gaat verder onder de nieuwe naam: Jeugdstem

De Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg –vertrouwenspersonen in de  jeugdzorg (kortweg AKJ) gaat per 1 maart 2023  verder onder de naam Jeugdstem. 

​Jeugdstem maakt met deze naam duidelijk wat ze doen en voor wie ze het doen: zij geven een stem aan kinderen, jongeren, hun ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg. Omdat de naam AKJ in de jeugdzorg en bij stakeholders en financiers veel herkenning oproept, krijgt de nieuwe naam Jeugdstem in 2023 de tijdelijke ondertitel ‘vertrouwenspersonen AKJ’.