Nieuws

Ieder mens heeft recht op een basis

Ieder mens heeft recht op een basis

Samenwerking leidt voor de cliënt tot vlottere en adequate hulp

Op vrijdag 12 mei jl. brachten de wethouders van Haarlem, Zandvoort, Velsen en Beverwijk een werkbezoek aan drie locaties van Sparq Jeugdhulp. Sparq wordt sinds 1 januari 2023 gevormd door (jeugd)zorgorganisaties Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep.

Verder lezen →

Medewerkers FACT Team bij ronde tafelgesprek met HM Koningin Maxima

Op 30 maart opende Hare Majesteit de Koningin Máxima het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie. Aansluitend ging zij met professionals en wetenschappers in gesprek tijdens enkele rondetafelgesprekken. Koningin Maxima is erevoorzitter van Stichting Mind Us en in die hoedanigheid geïnteresseerd in de mentale gezondheid van jongeren.  Lieke Hartmans en Marja van ’t Spijker van het FACT team van Kenter waren hierbij aanwezig. Zij informeerden de koningin onder andere over het werk van een jeugd- FACT-team en de grote waarde van ervaringsdeskundigheid daarbij.

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van hun tweede termijn zullen Hein Raat en Fadime Orgu in 2023 hun lidmaatschap in de Raad van Toezicht bij Kenter Jeugdhulp beëindigen. Er is zeer veel waardering voor de wijze waarop zij met hun toezicht een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie.

Inmiddels is een zoektocht naar deskundige opvolging succesvol afgesloten. De heren Eric Lemstra en Gerrit Jan Hoogeland hebben per 1 maart 2023 zitting in de Raad van Toezicht. Beiden zullen actief zijn in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Beide heren zijn in hun carrière betrokken geweest bij kwetsbare groepen in de samenleving. En zij hebben bestuurlijke ervaring binnen de jeugdhulp, het brede sociale domein, respectievelijk de jeugdbescherming- en jeugdreclassering.

Wij verwachten met deze nieuwe leden weer een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van zorg binnen Kenter en die in het consortiumverband Sparq.

Met vriendelijke groet,

C. Houtzagers

Voorzitter Raad van Toezicht

 Benieuwd naar de leden klik dan hier

Kenter organiseert extra verhalenavond Pleegzorg

Alles wat je meemaakt in je leven vormt je.  Soms raak je onderweg beschadigd. Maar blijf je dan gewond, of lukt het een eigen hoopvolle toekomst te schrijven? Een volwassen pleegkind, een moeder en een pleegmoeder vertellen hun levensverhaal. Hoe heeft het leven hen gevormd, wat heeft pleegzorg hen gebracht en wat heeft hen geholpen om verder te gaan.

Er is een muzikante die een aantal nummers speelt die deze verhalen prachtig illustreren. Deze vertelavond wordt georganiseerd door Kenter Jeugdhulp.

Wegens groot succes waren de eerste twee voorstellingen heel snel uitverkocht. Daarom is er een extra verhalenavond gepland op vrijdag 21 april.

Meer weten? Zie: Verhalenhuis Haarlem

Persbericht lezen? Klik hier

Toegevoegd interim bestuurder aangesteld

Per 1 februari 2023 is Gert Cazemier door de Raad van Toezicht voor de duur van 12 maanden aangesteld als toegevoegd interim bestuurder. Hij richt zich op de versterking van de financiële en operationele bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het consortium Sparq en de ambulante hulpverlening van Kenter Jeugdhulp. Gert heeft een ruime ervaring in de zorg als adviseur en interim bestuurder onder andere bij Veilig Thuis organisaties, de kinderopvang, de jeugdbescherming.

AKJ gaat verder onder de nieuwe naam: Jeugdstem

De Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg –vertrouwenspersonen in de  jeugdzorg (kortweg AKJ) gaat per 1 maart 2023  verder onder de naam Jeugdstem. 

​Jeugdstem maakt met deze naam duidelijk wat ze doen en voor wie ze het doen: zij geven een stem aan kinderen, jongeren, hun ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg. Omdat de naam AKJ in de jeugdzorg en bij stakeholders en financiers veel herkenning oproept, krijgt de nieuwe naam Jeugdstem in 2023 de tijdelijke ondertitel ‘vertrouwenspersonen AKJ’.

Back to School Campagne

Eind September vond de eerste  Back to School sessie plaats op het Haarlem college, georganiseerd door Sparq Jeugdhulp. Binnen Sparq Jeugdhulp hebben Kenter jeugdhulp, Youz en de Hartekamp Groep de handen ineen geslagen om preventiever te gaan werken op het gebied van (gespecialiseerde) jeugdhulp. Het doel van de back to school campagne is mentale gezondheid bespreekbaar te maken en het onderwerp te borgen op scholen. Zie het artikel voor meer informatie over deze campagne.

Back to School Campagne artikel

Sparq Jeugdhulp maakt mentale gezondheid bespreekbaar op middelbare scholen

Psychische problemen zijn nog lastig om over te spreken. Zeker onder jongeren. En dat terwijl naar schatting één op de vijf jongeren tussen de 11 en 18 jaar ermee te maken heeft. Om jongeren en scholen te helpen problemen tijdig aan te pakken start Sparq Jeugdhulp (een samenwerking tussen Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep) deze maand een campagne om mentale problemen bespreekbaar te maken op middelbare scholen in regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Verder lezen →

Effectieve jeugdhulp vraagt om krachtige samenwerking!

Kinderen en jongeren met meer ingewikkelde problemen hebben vaak zorg nodig vanuit verschillende specialismen, zoals de jeugdhulp, jeugd GGZ/verslavingszorg en/of jeugd LVB. Inmiddels is bekend dat cliënten het beste geholpen zijn met deze zogenaamde integrale aanpak en dat deze benadering een belangrijke rol speelt bij het succes van de behandeling. Ook de jeugdzorg visie binnen Zuid-Kennemerland en IJmond stelt dat de jeugdhulp in de regio’s beter kan én moet. Bovendien lopen de huidige contracten voor jeugdhulp binnen de genoemde regio’s af op 1 januari 2023. Om die redenen hebben zorgaanbieders de Hartekamp Groep, Kenter Jeugdhulp en Youz de handen in elkaar geslagen!

Verder lezen →