Nieuws

Productie Jaarrekening 2017 en facturering uitdagingen voor Kenter

Productie Jaarrekening 2017 en facturering uitdagingen voor Kenter

Het produceren van een jaarrekening is elk jaar een enorme klus. De jaarrekening over 2017 bleek echter nog een extra uitdaging. In 2017 moesten namelijk de nieuwe administratieve eisen van de gemeenten worden doorgevoerd. Verder is Kenter halverwege het jaar gestart met Wincare. Het is inmiddels bekend dat dat de nodige startproblemen opleverde waardoor veel externe deskundigheid moest worden ingezet en dus betaald. Verschillende personele wisselingen maken de complexiteit compleet.

Wat is precies het probleem met de facturering?

De gemeenten waarvoor Kenter werkt stellen verschillende eisen aan de verantwoording. Dat maakt het bijhouden van de administratie uitermate complex en onoverzichtelijk. Terwijl voor onze 18+ cliënten de DBC-facturering overeind bleef, gold voor de WMO via subsidie weer een andere verantwoording. Wincare, dat werd ingezet om de problemen op te lossen, bleek juist tot meer onduidelijkheid te leiden. Kenter is daarom dus nog steeds te afhankelijk van de inzet van externe deskundigen, waardoor het factureringsproces niet bij de eigen, vaste medewerkers geborgd kan worden.

Kan Kenter het negatieve resultaat dragen?

De invoering van zoveel nieuws zorgde ervoor dat de kosten hoger uitvielen dan de baten. Dat gegeven was vooraf bekend en het uiteindelijke resultaat van ongeveer 1,8 miljoen negatief sluit aan bij waar Kenter financieel op stuurde. Omdat Kenter financieel een gezonde organisatie is, kan zij het verlies goed dragen. Kenter voldoet nog steeds aan alle ratio’s die gelden voor een gezonde organisatie. We gaan er dus vanuit dat Kenter een goed toekomstperspectief heeft. Het is natuurlijk wel belangrijk dat na de afgelopen periode nu een stabiele periode volgt waarin kosten en baten weer in balans komen. Daarvoor is het essentieel dat de facturering in orde is.

Stuurgroep zorgt voor stroomlijning factureringsproces

Een inmiddels ingestelde stuurgroep moet zorgen voor een snelle en juiste facturering. Binnen de stuurgroep wordt op dit moment het hele facturatieproces gedetailleerd in kaart gebracht. Elke stap – van zorginkoop, advies en aanmelding tot facturering en verantwoording – wordt nauwkeurig beschreven. Zo wordt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en waar de knelpunten zitten. Door deze procesbeschrijving wordt het ook eenvoudiger om eventuele aanpassingen in het proces te verwerken. Ingebouwde controlestappen moeten zorgen dat fouten snel zichtbaar worden. Een heldere taakverdeling zorgt voor overzicht voor de medewerkers die zich met (een gedeelte van) de facturering bezighouden.

Structurele externe inhuur medewerkers stoppen, vaste medewerkers opleiden, verbeteren systemen en wegwerken achterstanden

De acties voor de nabije toekomt zijn het aantrekken van enkele vaste medewerkers om met de structurele externe inhuur te kunnen stoppen. Verder worden continu alle medewerkers in het hele administratieve proces gedegen opgeleid. Ook worden de pakketten en systemen waarmee de medewerkers werken verbeterd. De achterstanden worden zo snel mogelijk weggewerkt en over het hele proces wordt helder gecommuniceerd.

Artikel in de krant

In de krant heeft een van de gemeenten waar Kenter voor werkt haar zorgen uitgesproken over de facturering. Met onder meer de nieuwe controller die per september a.s. bij Kenter start en de manager bedrijfsvoering wil Kenter de komende tijd continu met alle gemeenten en verzekeraars in overleg blijven. Kenter houdt hen op de hoogte van de voortgang en waar mogelijk wordt samen gezocht naar een eenvoudigere en handzamere facturering en verantwoording. Daarmee worden ook de inzet en kosten van de overhead (zo) beperkt (mogelijk) gehouden. En dat leidt dan weer tot het beschikbaar komen van middelen en inzet voor de primaire inzet van jeugdhulp.

Nieuwe website over effectieve traumabehandeling voor kind en gezin

Trauma’s bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Wel is het nodig dat professionals zoals leerkrachten en huisartsen de signalen tijdig herkennen en goed verwijzen. Een nieuw online platform helpt daarbij: www.traumaexperts.nl

‘Trauma herkennen wordt eenvoudiger met dit platform’

Seksueel geweld, een ernstig ongeluk of een nare vluchtgeschiedenis uit een oorlogsgebied. Helaas maken kinderen en jongeren soms heftige gebeurtenissen mee. Sommigen verwerken dit op een natuurlijke manier, anderen hebben hard hulp nodig. Als verwijzer kun je de signalen tijdig herkennen en de juiste hulp inschakelen. Voor kennis en advies hierover kun je vanaf 20 juni terecht op een nieuwe online platform: www.traumaexperts.nl. Op de website staat ook een landelijk telefoonnummer waar verwijzers terecht kunnen voor advies en consultatie. Het KJTC zal hieraan meewerken.

Een trauma herkennen

In Nederland zijn er nog veel kinderen die niet de juiste behandeling krijgen, vaak omdat de signalen van een mogelijk trauma niet worden herkend. ‘Die signalen oppikken is ook niet eenvoudig. Klachten worden vaak toegeschreven aan iets anders, zoals ADHD’, vertelt dr. Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Centrum ‘45. Ze vindt het daarom ontzettend belangrijk dat er meer aandacht komt voor trauma. ‘Als iemand op jonge leeftijd geen of een onjuiste behandeling krijgt, kan dat gevolgen hebben tot ver in de volwassenheid. Het kan de ontwikkeling van de persoonlijkheid verstoren, bijvoorbeeld doordat het vertrouwen in anderen verdwenen is. Ook is de kans groter dat er opnieuw heftige gebeurtenissen plaatsvinden als klachten niet behandeld worden.’

Kennis en informatie op één centrale plek

In het hele land bestaan organisaties die gespecialiseerd zijn in traumabehandeling voor kind en gezin. Zes van hen besloten om hun kennis en expertise te bundelen en een landelijk netwerk van traumaprofessionals te vormen. ‘Psychotrauma kan beschadigen, maar is met de juiste diagnose en behandeling vaak wel op te lossen. Het gaat ons erg aan het hart dat er veel kinderen zijn die lijden onder dat trauma, terwijl er deskundige hulp voor hen beschikbaar is. We beseffen ook dat voor verwijzers de informatie hierover niet heel toegankelijk was. Vandaar ons initiatief om de kennis en expertise te bundelen en beschikbaar te stellen via een online informatieplatform.’

Hulp bij herkenning en vervolgstappen

Het platform helpt professionals, zoals leerkrachten en huisartsen bij het herkennen van een trauma, zodat zij de juiste hulp kunnen inschakelen. ‘Zo bieden we een ‘traumacheck’, een handige tool van dertien vragen die meer inzicht geeft in wat er aan de hand kan zijn. De traumacheck is gebaseerd op een bestaand instrument, de CRIES-13. Op het platform staat ook wat je moet doen als je een trauma denkt te herkennen, waar je dan terecht kunt en hoe je een geregistreerde professional vindt die een diagnose kan stellen. Ook vind je er algemene informatie over de verschillende soorten traumabehandelingen, en praktische informatie zoals behandelaarsregisters met vermelding van specifieke expertises. Mocht een verwijzer online niet alle informatie kunnen vinden, dan zijn wij telefonisch bereikbaar voor consultatie en advies. Het belangrijkste voor ons is dat de kinderen op de juiste plek terechtkomen en de goede behandeling krijgen.’

Symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’

Het online platform is op woensdag 20 juni gelanceerd tijdens het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ in Oegstgeest. Trauma Experts organiseerde dit symposium speciaal voor alle hulpverleners die meer willen weten over het herkennen en verwijzen van kinderen, jongeren en gezinnen voor hulp bij trauma.

Trauma Experts bestaat uit de volgende organisaties: Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Traumacentrum De Bascule, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Kenter Jeugdhulp, Fier, Stichting Centrum ’45, partner in Arq, Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht.

www.traumaexperts.nl

Het platform Trauma Expert is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Zie voor meer informatie www.sass.nl

 

 

Start nieuwe KOPP groep

Op 25 september om 15.30 uur start een nieuwe KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen) groep voor kinderen van 8-12 jaar. In totaal zijn er 8 bijeenkomsten van 1,5 uur (niet in de herfstvakantieweken) en een terugkombijeenkomst & 1 Ouderbijeenkomst van 1,5 uur (ochtend) Deelname is gratis. Als u klikt op KOPP 8-12 treft u de flyer van de groep met alle relevante informatie.

 

 

 

HKZ wordt ISO

De certificering volgens de HKZ normen is voor Kenter vanaf maart 2018 verleden tijd want per die maand heeft de ISO certificering zijn intrede gedaan. Voordeel van deze laatste certificering is dat de normen voor alle vormen van jeugdhulp gelden. Uiteraard blijven strikte toetsings vereisten van kracht. De overgangs toetsing volgens de nieuwe certificeringsmethode is succesvol verlopen. Daarmee is Kenter ISO proof!

Wij hebben nieuwe telefoonnummers!

Per 1 april zijn onze telefoonnummers gewijzigd. Het nieuwe algemene nummer van Kenter Jeugdhulp is 088 243 43 43. Kijk op de website voor de nieuwe telefoonnummers van onze locaties.

Nieuwe toegang Kenter Jeugdhulp

We doen er alles aan om een betere service te bieden. Om onze cliënt zo snel als mogelijk bij de juiste hulpvorm(en) terecht te laten komen is goede inhoudelijke triage en afstemming met in het aanmeldproces zeer belangrijk. Daarom introduceren we per 1 april een eenduidig aanmeldproces met een centraal georganiseerde toegang en een centraal aangestuurde cliëntenadministratie die alle aanmeldingen verwerkt. Dit doen we met een vaste groep aanmeldfunctionarissen en secretaresses.

Onze nieuwe toegangsnummers en e-mailadressen zijn:

                                                                      Telefoonnummer    e-mailadres

Aanmeldteam:                                            (088) 243 40 00         Adviesenaanmelding@kenterjeugdhulp.nl

Secretariaat Aanmelding en Advies: (088) 243 40 09          Aanmeldsecretariaat@kenterjeugdhulp.nl

Wij bieden graag ondersteuning op het gebied van consultatie, advies en voorlichting. Daarbij delen we kennis en bundelen we krachten. Op die manier zijn onze cliënten altijd verzekerd van de állerbeste hulp.

Onze cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Het is heel belangrijk dat cliënten en ouders meepraten over de zorg die zij krijgen. Zij weten uit eigen ervaring hoe de hulp en zorg van Kenter bevalt, wat goed gaat en wat beter kan.

 Ben je cliënt of ouder van een cliënt en vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Je kan ook je naam en telefoonnummer bij ons achterlaten als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden. Of als je een vergadering wilt bijwonen om te kijken of de cliëntenraad iets voor je is. Ons e-mailadres is: cliëntenraad@kenterjeugdhulp.nl. Dan nemen wij contact met je op. Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad.

 Ben je enthousiast geworden? Laat dan je naam en telefoonnummer achter op ons e-mailadres: cliëntenraad@kenterjeugdhulp.nl zodat wij contact met jou kunnen opnemen.

 Laat ons weten of we je welkom kunnen heten in onze cliëntenraad! 

KOPP-KVO-groep start 26 september

 De KOPP/KVO-groep voor 13-15-jarigen start op woensdag 26 september van 16.00-17.30 uur en wordt gegeven door Miriam Warringa en Saskia Vlaming.

Er zijn 4 bijeenkomsten voor de herfstvakantie (26-9, 3-10, 10-10 en 17-10) en 4 na de herfstvakantie (7-11, 14-11, 21-11 en 28-11) en een terugkomstbijeenkomst die nog gepland zal worden.

Er zijn 2 ouderbijeenkomsten. Een op dinsdagavond 16 oktober van 18.30-20.00 uur en een na de herfstvakantie die nog gepland zal worden.

Alle bijeenkomsten zijn op de Hoofdpoort (Binnenweg 6 in Hoofddorp).

Flyer KOPP-KVO groep

Uitnodiging (oud)cliënten jeugd-ggz: enquête over 1945-2015

De commissie Geweld in de Jeugdzorg (commissie De Winter) is bezig met een onderzoek naar de kinder- en jeugdpsychiatrie in opdracht van het kabinet. De commissie wil graag in contact komen met oud cliënten die gedwongen zijn opgenomen in de jeugd-ggz (deze afbakening tot gedwongen zorg is gemaakt omdat de rijksoverheid bij gedwongen opnames/verblijf een bijzondere verantwoordelijkheid vervult voor de veiligheid van kinderen en jongeren).

Voor meer informatie en de link naar de enquête:

http://www.ggz-connect.nl/bericht/9811/uitnodiging-oud-clienten-jeugd-ggz-enquete-over-1945-2015