Nieuws

Rewind and Fast forward

Kenter Jeugdhulp vormt samen met de VU Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden het Consortium FITT. ZonMw heeft het Consortium FITT een subsidie toegekend voor het onderzoek “Rewind and Fast Forward”. Dit betreft een onderzoek naar de effectiviteit van een intensieve behandeling voor jongeren (en hun ouders) tussen de twaalf en twintig jaar oud die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. FITT bestaat uit psycho-educatie, traumatherapie, oudertraining en systeemtherapie. Uniek aan FITT is de gecombineerde aanpak gericht op traumaverwerking en het gezinssysteem. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Vanuit Kenter zijn Margreet Visser, Caroline Jonkman en Valerie Fictorie bij het onderzoek betrokken. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van ZonMW: https://www.zonmw.nl/nl/

Verrassend Passend

Op steeds meer plaatsen in het land slaan scholen en jeugdhulporganisaties de handen ineen. De special Verrassend Passend ‘Samenwerking onderwijs – jeugd’ geeft hiervan mooie voorbeelden. De samenwerkende partners willen ieder kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden en spannen zich hier gezamenlijk voor in.

Kenter is binnen Verrassend Passend vertegenwoordigd door het IKC waarin leerkracht en hulpverleners samenwerken binnen de school.

Zie de bijlage bij dit bericht: IKC IJmond De Boekanier

Op de foto vlnr: Julia Kerklaan, Mark Nijland en Monique Engelsma

Workshop: Maak het verschil met kennis over trauma!

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) verzorgen collega’s van het KJTC een workshop. Het thema van de Week is dit jaar: Maak het verschil met kennis over trauma!

In dit bericht lees je alle informatie over de workshop.

Verder lezen →

Prinses Beatrix komt naar landelijke pleeggrootouderdag in Alkmaar

Alkmaar

Prinses Beatrix komt woensdag 6 november naar sportcentrum De Meent in Alkmaar. Ze woont de opening van de landelijke pleeggrootouderdag bij en spreekt aansluitend met enkele pleegopa’s en -oma’s en pleegkleinkinderen over hun ervaringen. Ook bezoekt prinses Beatrix activiteiten waar kinderen aan deelnemen. Zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdagochtend bekendgemaakt. De bijeenkomst, die elk jaar in een andere provincie plaatsvindt, is een initiatief van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland.Deze stichting is in 2008 opgericht en zet zich in voor grootouders die voltijds voor hun kleinkinderen zorgen.Van de 20.000 pleegkinderen in Nederland is van circa 4000 bekend dat zij bij hun opa en oma wonen.

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Informatie avond Pleegzorg

Om geïnteresseerden meer te kunnen vertellen over pleegzorg organiseert Kenter regelmatig informatiebijeenkomsten in Santpoort-Noord. Tijdens deze informatieavonden komt o.a. aan de orde wat de achtergronden van pleegkinderen kunnen zijn, wat het betekent een pleegkind op te vangen, welke vormen van pleegzorg er zijn en hoe iemand pleegouder kan worden. Meer weten over inhoud, locatie en data? Klik hier.

4 september start KOPP-KVO groep

Opgroeien in een gezin waar een van de ouders psychische klachten of verslavingsproblemen heeft, is niet altijd makkelijk. Je maakt soms dingen mee die je vrienden niet begrijpen of misschien niet eens weten. In de KOPP-KVO groep kan je praten met jongeren (maximaal 6-8) die min of meer in dezelfde situatie zitten als jij. Je kunt in de groep praten over de problematiek die ouders kunnen hebben, en elkaar ook tips geven hoe ermee om te gaan. Er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning! Voor meer informatie klik op onderstaande link!

KOPP-KVO

Didier Dohmen benoemd tot interim bestuurder Kenter Jeugdhulp

Op 5 juli a.s. start Didier Dohmen als interim bestuurder van Kenter Jeugdhulp. Didier volgt Rob van Dam op die onlangs om persoonlijke redenen zijn vertrek heeft aangekondigd.

De Raad van Toezicht is verheugd een ervaren interim bestuurder in de zorg in de persoon van Didier Dohmen te kunnen aanstellen bij Kenter Jeugdhulp: “we zijn ervan overtuigd dat we met de benoeming van Dohmen de beoogde koers kunnen voortzetten als integrale jeugdhulp specialist, gericht op goede samenwerking in de keten” aldus Corine Houtzagers, voorzitter van de Raad van Toezicht.