Uitkomsten tweede meldactie pleegouders in de transitie

In 2015 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) elk kwartaal een meldactie voor pleegouders in en na de transitie. Met deze informatie zorgt de NVP dat de stem van pleegouders over dit thema gehoord wordt op regionaal en landelijk niveau. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen voerde van 29 april tot en met 19 mei de tweede meldactie voor pleegouders uit. 212 pleegouders vulden een meldformulier in over hun ervaringen, zorgen en aanbevelingen ten aanzien van de transitie jeugdzorg.

Informatie
De informatievoorziening lijkt verbeterd ten opzichte van januari: driekwart van de deelnemende pleegouders heeft informatie ontvangen over de gevolgen van de transitie jeugd voor hun pleeggezin. Toch heeft de helft van de pleegouders het gevoel te weinig informatie te hebben. De informatie is bijvoorbeeld te algemeen of onduidelijk.

Veranderingen
39% van de deelnemende pleegouders heeft na 1 januari 2015 geen veranderingen ervaren in hun pleegzorgsituatie. Als er wel veranderingen zijn gaat het met name om een andere pleegzorgbegeleider en/of gezinsvoogd, veranderingen in de begeleiding van het pleeggezin en onduidelijkheid over de vergoeding van bijzondere kosten. Het grootste gedeelte van de pleegouders (71%) vindt de kwaliteit van de hulp voor hun pleeggezin ongeveer hetzelfde als voor 1 januari 2015.

Aanbevelingen en uitdagingen
De pleegouders doen diverse aanbevelingen aan gemeenten en politiek. Bijvoorbeeld dat het belang van het kind altijd centraal moet staan en boven andere (financiële) belangen moet gaan. De belangrijkste uitdaging is in onzekere tijden toch continuïteit en kwaliteit in de begeleiding van pleegouders en pleegkinderen bieden en zo veel mogelijk duidelijkheid scheppen over veranderingen, beleid en verantwoordelijkheden. Meer resultaten van de meldactie zijn te vinden in de factsheet. Met deze resultaten gaat de NVP weer in gesprek met landelijke en lokale overheden en organisaties. Ook worden de uitkomsten gedeeld met belangenbehartigers van pleegouders. De NVP blijft volgen hoe de transitie in de praktijk uitpakt voor pleegouders: de derde meldactie staat gepland in de Week van de Pleegzorg van 10 t/m 18 oktober.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen