Inspirerend Werkbezoek B&W Velsen

Op 17 november kwam het voltallige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen op werkbezoek bij Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord. Nadat zij in de ochtend hun ‘reguliere’ collegevergadering hadden gehouden, kregen zij aansluitend een presentatie van Hendrik Beelen en Kees Bastiaanse (Raad van Bestuur) over deze unieke fusie organisatie met haar eeuwenoude historie van rechtsvoorgangers. Naast (beleids)medewerkers van Velsen en Kenter, waren ook twee leden van de Cliëntenraad aanwezig. Een van de leden van de Cliëntenraad merkte op: “Van groot belang voor de cliënt is een gedegen en snelle analyse van het probleem en daarna effectieve hulp”.

Dialoog
Men ging met elkaar in gesprek over o.a. de transitie en de gevolgen ervan: Wat gaat goed en waar wij lopen wij tegen aan. Een van de grote gezamenlijke opgaven is het realiseren van integrale jeugdhulp in alle regio’s. Hierbij gaat het niet alleen om de integratie van jeugd GGZ en jeugd & opvoedhulp, maar ook om verdere samenwerking met de volwassenenpsychiatrie en – bij de gemeente – om de integratie van financieringsstromen. “Ook binnen de verschillende potjes moeten we toe naar het integrale”, aldus wethouder Jeugd Annette Baerveldt.
Hendrik Beelen gaf aan dat “door de transformatie de creativiteit kan toenemen, omdat niet alles meer in oude vakjes wordt gestopt”. Verder passeerden diverse onderwerpen de revue, zoals het werken met ervaringsdeskundigheid, de multifocale werkwijze, duurzaamheid van Kenter en het ‘etiketten plakken’ binnen de GGZ. Met betrekking tot dit laatste punt deed een lid van de Cliëntenraad een bijzondere uitspraak: “Dat etiketje heeft mij juist geholpen om me zelf te accepteren zoals ik ben”. Met deze wijze woorden in het achterhoofd ging het college op naar het volgende onderdeel van het werkbezoek, namelijk een bezoek aan IKC IJmond. De twitterberichten van de wethouders na afloop gaven de conclusie van de dag aan “Gastvrij ontvangen en zeer informatief”.