Nieuws

Reglement pleegouderraad getekend

Naast een nieuwe cliëntenraad heeft Kenter Jeugdhulp nu ook een pleegouderraad. De rechten en plichten van de pleegouderraad (POR) zijn – vanuit de overheid – gelijk gesteld aan die van een cliëntenraad, waarbij het verschil is dat de pleegouderraad tot doel heeft om binnen de doelstelling van de organisatie en de Jeugdwet de gemeenschappelijke belangen van pleegouders te behartigen.
Verder lezen →

Week van het Vergeten Kind

Van 29 januari t/m 4 februari vond de Week van het Vergeten Kind plaats. Dit jaar werd extra aandacht besteed aan het belang van de beschikbaarheid van voldoende pleegouders en de wervingscampagne Supergewone mensen gezocht. 

Verder lezen →

Menzis COA contracteert Kenter Jeugdhulp

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie opvang aan asielzoekers die naar Nederland komen. Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist. Het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften zoals huisvesting en uitbetaling van zakgeld.
Verder lezen →

Gezamenlijke inzet met 200 banenplan voor kwetsbare jongeren

Op 16 november 2015 was er bij één van onze samenwerkingspartners, Stayokay in Heemskerk, een regionale bijeenkomst over het project 200 banenplan. Doel hiervan is jongeren die voortijdig school hebben verlaten of niet over een startkwalificatie beschikken, een plek te geven op de arbeidsmarkt.

Verder lezen →

Opening MDCK: kinderen veel sneller geholpen

Met het zetten van de gouden bouwsteen in een muur, opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woensdagochtend 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Vervolgens braken medewerkers van het MDCK door de muur naar buiten. De bouwstenen met wensen en ambities van alle genodigden, staan symbool voor alle organisaties die het centrum hebben opgebouwd om kindermishandeling te doorbreken. Om samen aan kinderen én hun gezin de hulp te geven die nodig is.

Verder lezen →

Inspirerend Werkbezoek B&W Velsen

Op 17 november kwam het voltallige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen op werkbezoek bij Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord. Nadat zij in de ochtend hun ‘reguliere’ collegevergadering hadden gehouden, kregen zij aansluitend een presentatie van Hendrik Beelen en Kees Bastiaanse (Raad van Bestuur) over deze unieke fusie organisatie met haar eeuwenoude historie van rechtsvoorgangers. Naast (beleids)medewerkers van Velsen en Kenter, waren ook twee leden van de Cliëntenraad aanwezig. Een van de leden van de Cliëntenraad merkte op: “Van groot belang voor de cliënt is een gedegen en snelle analyse van het probleem en daarna effectieve hulp”.

Verder lezen →

Van Rijn schaft ouderbijdrage jeugdhulp af

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn op basis van het onderzoek verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.

Verder lezen →