Werkbezoek wethouders aan fasehuis Wilsonsplein

Op verzoek van de wethouders van de negen gemeenten uit de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer had jeugdhulporganisatie Kenter een werkbezoek aan fasehuis Wilsonsplein in Haarlem voor hen georganiseerd op 16 oktober. “Het is nuttig en nodig om op werkbezoek te gaan, want jeugdhulpverlening is een relatief nieuwe taak voor gemeenten”, aldus PvdA wethouder Cees Beentjes van Heemskerk.

Fasehuis
Een fasehuis binnen Kenter Jeugdhulp biedt plek aan jongeren die door velerlei problemen niet meer in een gezin kunnen wonen. In een fasehuis worden zij geholpen om de stap naar zelfstandigheid te zetten. Binnen een fasehuis wonen jongeren in een woongroep of op kamers met intensieve zelfstandigheidstranding (IZT). Iedere jongere heeft een individueel hulpverleningsplan. De jongeren zitten op school of hebben werk. Jongeren die verblijven in fasehuizen komen vaak uit complexe gezinssituaties, waarbij sprake is van pedagogisch onmacht van ouders, psychiatrische problematiek, verslaving of LVB-problematiek.
Het betreft kinderen/jongeren en hun gezinnen waarbij sprake is van pedagogisch onmachtige ouders (door verslavings-, psychiatrische – of LVB-problematiek), beschadigde/in hun ontwikkeling bedreigde kinderen (trauma, hechtingsproblematiek, autisme spectrum stoornissen en andere psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen) en langdurige hulpverleningsgeschiedenis, waaruit gebleken is dat uithuisplaatsing het laatste redmiddel is. Binnen de fasehuizen vinden deze jongeren een neutrale plek van waaruit ze gericht kunnen werken aan vaardigheden die voor hen belangrijk zijn, om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Pleegzorg en Staptoe
Tijdens het bezoek kregen de wethouders ook een rondleiding door het pand en gingen zij in gesprek met een jongere uit het fasehuis. Aansluitend gingen de wethouders in gesprek met pleegmoeder Ilse Wessels. Het bezoek vond plaats in de ruimte van Staptoe, een vorm van naschoolse dagbehandeling gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar. De hulpverlening en begeleiding van Staptoe is gericht op het verminderen van gedragsproblemen en emotionele problemen en het vergroten van de persoonlijke vaardigheden van de jongeren en hun gezinssysteem. Jongeren komen naar de groep en ouderbegeleiding komt thuis. Ook is het mogelijk dat een jongere niet naar de groep gaat, maar een coach (pedagogisch medewerker) krijgt toegewezen. De coach loopt actief mee op alle maatschappelijke leefgebieden. Er is gemiddeld een contactmoment per week, maar dit kan variëren.
Merijn Snoek, CDA wethouder van Haarlem, gaf aan dat zij “ al deze verhalen meenemen naar de Raad” . Tot slot vertelde Chantal van Liefland, senior beleidsmedewerker (eveneens uit Haarlem) dat “het mooie was van deze werkbezoeken dat zij vaak een start zijn van vruchtbare samenwerking, omdat er dan zo’n prima gelegenheid is elkaar verder te leren kennen en in dialoog te gaan met elkaar.”

Werkbezoek wethouders fasehuis Wilsonsplein 16 oktober 2015 007

Op de foto v.l.n.r.: Chantal van Liefland, Merijn Snoek en Cees Beentjes