Het waarom, wie en wat van Kenter Jeugdhulp

Wij zijn Kenter Jeugdhulp
Sinds 1 juli 2015 kunnen kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en problemen terecht bij één organisatie die hen verder helpt: Kenter Jeugdhulp. Dit is de nieuwe naam waaronder de geestelijke gezondheidszorg van Jeugdriagg Noord Holland Zuid en de opvoedhulp van OCK het Spalier samen verdergaan. Bestuurders Hendrik Beelen en Kees Bastiaanse vertellen over het wat en waarom.

Waarom samen?
Onze jeugdhulp onderscheidt zich door deze fusie van andere aanbieders van jeugd- en opvoedhulp en Jeugd GGZ, doordat we vooral voor complexere problemen de benodigde expertises in huis hebben en samenvoegen. We combineren kennis en methoden uit de jeugdpsychiatrie, ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek. Door deze bijzondere integratie van opvoedhulp en psychische hulp kunnen we kinderen en gezinnen maximaal en op maat ondersteunen.
We kunnen hierdoor onze hulp zo efficiënt mogelijk inzetten, met meer continuïteit en minder doorverwijzingen. Cliënten hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen als ze extra hulp nodig hebben. Door onze combinatie kunnen we ook beter de jeugdhulp moderniseren en meer ambulant aanbieden, zo kort als het kan, in samenwerking met anderen.
Voor verwijzers is het ook prettig dat zij niet hoeven te analyseren of er nu specialisme x of y nodig is; dat kan Kenter nu doen.

Wat biedt Kenter nu?
Bij Kenter Jeugdhulp kunnen cliënten terecht voor:

 • Multifocale ambulante jeugdhulp
 • Diagnostiek en advies
 • Consultatie, preventie en training
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie: diagnostisch onderzoek en behandeling
 • Intensieve hulp aan ‘zorgmijdende’ cliënten (FACT-jeugdhulp)
 • Traumahulpverlening (KJTC)
 • Deeltijdbehandeling, onder andere in samenhang met passend onderwijs
 • Begeleid wonen, coaching en kamertraining
 • Crisishulp en -opvang
 • 24-uurs behandelgroepen en fasehuizen
 • Ervarend Leren in het buitenland
 • Pleegzorg en projectgezinnen
 • E-hulp (online hulpverlening)