Inspirerende dialoog bij bijeenkomst ‘Inhuisplaatsen’

Op 9 oktober vond een bijzondere bijeenkomst plaats bij Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord. Een dertigtal wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers, pleeg- en projectouders, pleegzorgbegeleiders en ook een pleegkind en ouder gingen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek rond het thema ‘Inhuisplaatsen’.

Belang opvang in (pleeg)gezin
Gemeenten zijn vanaf 2015 namelijk wettelijk verplicht om voor uithuisgeplaatste kinderen een plek te regelen bij een pleegouder of in een gezinshuis / projectgezin. Want een vervangende gezinssituatie biedt kinderen continuïteit en vaste opvoeders en is ingebed in ‘het gewone leven’.
Dagvoorzitter Walter Smits gaf het grote belang aan van deze hulpvorm en directeur Kees Bastiaanse zette de feiten voor het publiek nog even op een rijtje. Kenter Pleegzorg heeft nu 280 plekken, maar er zijn in de regio nog zo’n 100 pleeggezinnen nodig om kinderen in een gezinssituatie op te vangen. Dit kan zijn in de weekenden, bij crisis, kortdurend of totdat het kind volwassen is, want er zijn vele varianten van pleegzorg.

Reacties gemeenten
Wethouder Annette Baerveldt van Velsen gaf aan dat de jeugdhulpverlening in Midden en Zuid Kennemerland goed was opgepakt. “We zien dat Pleegzorg toeneemt in de regio IJmond en dat andere residentiële hulpvormen kleiner worden. Maar er moet wel kwalitatief goede zorg zijn rondom het pleeggezin in de vorm van begeleiding”, aldus Baerveldt. Collega wethouder Jeugd van Heemskerk, Cees Beentjes, was het hier hartgrondig mee eens: “Op de kwaliteit van pleegzorg en ondersteuning mag niet worden beknibbeld in tijden van bezuiniging”. In de dialoog gaven de afgevaardigden van de gemeenten Velsen, Heemskerk, Haarlemmermeer, Beverwijk en Bloemendaal verder aan dat gemeenten ook kunnen ondersteunen bij de werving van aspirant pleegouders door bijvoorbeeld informatie op te nemen op de website van de gemeente of op de gemeentelijke pagina in de huis aan huis bladen. Daarnaast moeten gemeenten pleegouders op alle mogelijke terreinen faciliteren, zodat zij ook daadwerkelijk pleegouder kunnen blijven. Raadslid Eus Hes uit Heemskerk benadrukte het preventieve aspect van goede jeugdhulp. “Ook op de lange termijn is het gigantisch belangrijk wat jeugdzorg doet, want anders dreigen jongeren later buiten de maatschappij te vallen”. Conclusie van de ochtend was dat Kenter Jeugdhulp en gemeenten veel meer gezamenlijk moeten optrekken om uithuisgeplaatste kinderen een betere toekomst te bieden. “Wij willen toe naar pleegoudervriendelijke gemeenten”, aldus het publiek dat vol inspiratie huiswaarts ging.

 

Bijeenkomst Inhuisplaatsen 9 oktober 2015 009