Psychomotorische therapie

Maarten (16): ‘Eerst vond ik het een beetje raar dat ik voor mijn klachten psychomotorische therapie kreeg. Ik was heel somber en zag het helemaal niet meer zitten, ook niet op school. Dan ga je toch geen oefeningen doen? Maar het bleek dat ik er toch wel heel veel aan had. Samen met de therapeut oefende ik lastige situaties en hoe je die kan oplossen en toch rustig kunt blijven. Door ontspanningsoefeningen en door te letten op mijn ademhaling leerde ik te voelen wat er met me gebeurt als ik somber word. Dat heeft me heel erg geholpen om los te komen en verder te gaan.’

Psychomotorische therapie: gedragsverandering door beweging

Psychomotorische therapie (PMT) of psychomotore therapie is een therapiemethode waarbij de cliënt samen met de therapeut lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten uitvoert. De nadruk ligt op beweging en lichaamservaring. Het doel is te komen tot een gedragsverandering, waardoor de (psychische) klacht van de cliënt verminderd of verdwijnt. Soms is het oplossen van het probleem of de klacht, of zelfs vermindering ervan, vanwege de ernst niet haalbaar. In dat geval kan psychomotorische therapie voor de cliënt een bijdrage leveren aan het omgaan met en de acceptatie van de situatie.

Voor wie?

PMT van Kenter is niet alleen bedoeld voor kinderen en jongeren met ADHD, gedragsproblemen, concentratieproblemen, spanningsklachten, angsten, somberheid of eetproblemen. Ook voor jeugdigen die moeite hebben met contact leggen met anderen, het lastig vinden om gevoelens te uiten of lijden aan onbegrepen lichamelijke klachten, is deze therapie geschikt. PMT kan individueel, aan een groep en/of aan het hele gezin worden gegeven. Tijdens het kennismakingsgesprak (intake) bij Kenter, wordt samen bekeken welke vorm het meest passend is. Er kunnen ook therapievormen gecombineerd worden.

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie, wordt gekeken naar bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding, omdat deze kunnen wijzen op – bijvoorbeeld – spanningen. Door te bewegen, kan geoefend en geëxperimenteerd worden met ander gedrag. Dat levert nieuwe ervaringen op. De bewegingsoefeningen die worden gebruikt zijn afkomstig uit de sport en het bewegingsonderwijs. Voorbeelden zijn bewegen op muziek of balspelen. Verder wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden voor het leren ervaren van andere gevoelens, zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Bij psychomotorische therapie wordt ook gelet op hoe iemand omgaat met de opdrachten, met zichzelf en met anderen.