Pedagogische Coaching

Wat is Pedagogische Coaching?

Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaan vaak met vallen en opstaan. Dat geldt voor elk kind, voor elke ouder en in elk gezin. Maar soms lopen ouders en/of beroepskrachten vast. Toch zijn de problemen van dien aard, dat ze met een aantal adviezen en tips zijn op te lossen zodat ouders en/of leerkrachten weer verder kunnen. Als kansen en problemen bij kinderen en jongeren tijdig worden gesignaleerd, worden de mogelijkheden voor deze kinderen enorm vergroot. Maar hoe herken je  kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben? En hoe kun je die jeugdigen en hun ouders of leerkrachten verder helpen? Om ouders, kinderopvang en onderwijsinstellingen bij hun belangrijke taak te ondersteunen, biedt Kenter Pedagogische Coaching, een vorm van specialistische hulp. Pedagogische Coaching staat voor hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders op school en thuis. Bij Pedagogische Coaching wordt Alert4you als methode ingezet.

Welke hulp?

Het aanbod in het kader van Pedagogische Coaching, varieert van diagnostiek (vaststellen wat er aan de hand is) van kinderen en jongeren tot ‘coaching on the job’ voor ouders en beroepskrachten. Ook zijn er diverse trainingen voor kinderen en jongeren, ouders en beroepskrachten. Pedagogische Coaching gaat uit van maatwerk. We werken met allerlei specialistische hulpvormen om een coachingsvraag te beantwoorden. Diagnostiek vindt plaats op peuterspeelzaal/kinder – dag verblijf, school en/of thuis. Als dat nodig is, kunnen een fysiotherapeut, logopedist of speltherapeut worden ingezet om duidelijkheid te krijgen over motoriek en/of spraaktaal problemen. Er kan eventueel ook een intelligentie of een persoonlijkheids-onderzoek worden afgenomen om meer zicht te krijgen op de specifieke situatie.

Samenwerking

Voor 0-4 jarigen wordt nauw samengewerkt met de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ). Reden daarvoor is dat bij de JGZ (hulp)vragen binnenkomen vanuit peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Voor de schoolgaande jeugd (4-18 jaar) kan door het Zorg Advies Team (ZAT) of schoolmaatschappelijk werk een beroep gedaan worden op de expertise van Kenter Jeugdhulp.