Gezinstherapie en begeleiding

Wat is gezinstherapie?

Bij gezinstherapie voert een therapeut gesprekken met het hele gezin. De gezinsleden praten over de problemen in het gezin die samenhangen met de klachten of problemen van één van de kinderen. De therapeut zoekt samen met de gezinsleden naar een oplossing. Dat gebeurt meestal op een locatie van Kenter, maar kan ook bij mensen thuis. De therapeut is onafhankelijk, luistert naar ieders verhaal, stelt vragen en geeft de gezinsleden opdrachten mee. Hoeveel gesprekken nodig zijn, hangt af van het probleem.

Gezinstherapie = systeemtherapie

‘Systeem’ is  een term die staat voor alles wat belangrijk is in de omgeving en de leefwereld van de cliënt. Dat kan het gezin zijn, maar ook andere familie of opvoeders. Ook zij kunnen – als dat nodig is – betrokken worden in de therapie. Een gezinstherapie gaat soms dus verder dan het gezin en wordt daarom ook wel systeemtherapie genoemd.

Wat is gezinsbegeleiding?

Als er vooral praktische ondersteuning nodig is bij communicatie tussen de gezinsleden, dan spreken we van gezinsbegeleiding. Gezinsbegeleiding kan ook heel goed bij het gezin thuis plaatsvinden.