psychotherapie (12-22 jaar)

Individuele psychotherapie voor jongeren van 12-22 jaar

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik ? Dat zijn vragen waar een puber mee bezig is. De puberteit is een groei naar volwassenheid en dat gaat niet altijd over rozen. Ook voor ouders van jongeren in deze leeftijd verandert er veel. Het ene moment kan de jongere alles alleen, op een ander moment heeft hij weer volop steun nodig. Er worden grenzen verlegd en dat gaat vaak – van beide kanten – gepaard met kritiek. De relatie tussen ouders en jongere kan in deze periode behoorlijk onder druk komen te staan of zelfs verstoord raken. Toch is de bedoeling dat de jongere van afhankelijk naar onafhankelijk gaat en niet dat ouders en kind – aan het eind van de rit – helemaal uit elkaar gegroeid zijn.

Wat gebeurt er met een jongere tijdens de puberteit  

De puberteit is voor veel jongeren een onrustige tijd. Lichamelijk, geestelijk én in de omgeving verandert er in deze periode van alles. En daardoor reageren jongeren vaak heftiger en gevoeliger. Dat is lastig voor de omgeving, maar in de eerste plaats voor de jongere zelf. In deze individuele (psycho)therapie krijgen jongeren (én hun ouders) hulp om deze tijd zo goed mogelijk door te komen.                                                                          

Voor welke klachten?

De individuele psychotherapie is bedoeld voor jongeren met één of meer van de volgende klachten:

-Extreme verlegenheid                                                                                                                                      

-Zich niet kunnen handhaven op school of werk

-Problemen met verwerking van het verleden                                                                                                   

-Depressieve buien

-Extreme angsten en fobieën

-Zelfmoordgedachten

Hoe ziet de therapie eruit?

Tijdens de therapie bespreekt de jongere de problemen en mogelijke oplossingen. Op verzoek van de jongere, de ouders en/of de therapeut worden de ouders bij de therapie betrokken. De gesprekken vinden wekelijks of eens per twee weken plaats. Een volledige therapie kan een paar maanden tot ruim een jaar duren.