Psychotherapie (5-12 jaar)

Individuele psychotherapie voor kinderen van 5-12 jaar

De ontwikkeling van jonge kinderen is een snel en voortdurend proces. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze spelen, praten, bewegen en ontdekken. Ouders proberen de ontwikkeling die hun jonge kind doormaakt zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Soms lukt het een kind niet goed om met de eigen ontwikkeling om te gaan. Het voelt zich daardoor hulpeloos en heeft niet veel zelfvertrouwen. Ook een ouder weet soms niet goed meer hoe hij of zij het kind het beste kan helpen. Individuele therapie kan de oplossing zijn om ervoor te zorgen dat het kind zich in sociaal en emotioneel (vandaar: psychotherapie) opzicht goed ontwikkelt en zijn zelfvertrouwen herwint. Deze therapievorm is alleen zinvol als het kind in staat is om – samen met de therapeut – de eigen problemen te verwoorden of uit te beelden in spel. 

Hoe en hoe vaak?

Voordat de therapie start, worden de problemen goed in kaart gebracht. Dat gebeurt door een psychologisch of psychiatrisch onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, bepalen we samen met de ouder(s) de beste aanpak voor het kind. Therapie kan een paar weken duren, maar ook een jaar, sessies vinden wekelijks of eens per twee weken plaats.  Ze duren ongeveer drie kwartier per keer. Het kan zijn dat zowel het kind als de ouder opdrachten mee naar huis krijgen.          

Inhoud van de therapie

Tijdens de therapie leert het kind spelenderwijs met zijn problemen om te gaan en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Als dat kan, praten we met het kind over de klachten en zorgen. We helpen het om zich vrij te voelen en om zichzelf te durven zijn. Met andere woorden: het kind leert om zich in emotioneel en sociaal opzicht te ontwikkelen. Zodat het weer met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat. 

Ouderbegeleiding

Natuurlijk krijgen ook de ouders begeleiding, zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We bespreken samen met de ouders alle vragen. Daarnaast bekijken we samen hoe ouders zelf thuis positieve veranderingen van hun kind kunnen stimuleren.