Videohometraining

Wat is videohometraining (VHT)?

Voor Video Interactie Begeleiding (VIB-g) klik hier

Videohometraining is een effectieve werkwijze bij opvoedproblemen. Het is een hulpverleningsmethode die bij de cliënt thuis wordt toegepast. Videohometraining richt zich op het verbeteren en/of herstellen van het contact tussen ouder(s) en hun kind.  Kenter Jeugdhulp is één van de steunpunten voor het landelijk AIT bureau, dat op het Centraal Bureau van Kenter in Santpoort-Noord is gevestigd. Zie voor meer informatie en uitleg onderaan deze pagina.

Voor wie?

Videohometraining kan aangeboden worden aan gezinnen met kinderen in alle leeftijden en bij heel veel verschillende hulpvragen.

Hoe werkt videohometraining?

De hulpverlener maakt korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, van alle gezinsleden. Door analyse van die video-opnames, wordt zichtbaar wat goed loopt in de communicatie tussen het kind en zijn ouder(s) en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de hulpverlener samen met de ouders besproken en geanalyseerd. Doel hiervan is de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Er is aandacht voor de specifieke ontwikkelings(problemen) van het kind, de structuur van het dagelijks leven, de ontwikkeling van de ouder(s) en het netwerk. In gezinnen met oudere kinderen worden de oudere kinderen betrokken bij het terugkijken van de videobeelden. Er wordt dan ook samen met de kinderen overlegd.

Meer weten? 

Als u meer wilt weten over videohometraining en/of video-interactiebegeleiding, neemt u dan contact op met Mariëtte Braam 088 243 41 53 /mariettebraam@kenterjeugdhulp.nl

*AIT-steunpunten
Steunpunten zijn organisaties in verschillende werkvelden ( kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening) die beschikken over veel know-how m.b.t. de inzet van VHT/VIB. Zij stellen capaciteit van ervaren opleiders beschikbaar om voor AIT ook extern opleidingen, bijscholing en implementatiebegeleiding te verzorgen. De AIT-steunpunten investeren en participeren m.b.t. kwaliteitsborging, werkontwikkeling en onderzoek m.b.t. de methodieken.

**AIT: Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling. AIT is methodiek- en merkeigenaar van VHT en VIB. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van AIT. Klik daarvoor hier

Foto's collega's
Mariëtte braam

 

Mariëtte Braam: AIT-opleidingscoördinator vanuit Kenter Jeugdhulp

‘Doen wat goed is voor de ontwikkeling van het kind en het gezin. Ik geloof daarbij in de kracht en de moed van gezinnen én in denken in mogelijkheden.’