(Diagnostisch) onderzoek

Onderzoek

Informatie voor ouders

Pieter is 8 jaar. Sinds een maand of twee gedraagt hij zich anders op school. Hij slaat andere kinderen, is brutaal tegen de leraar en kan zich moeilijk concentreren. De leraar informeert Pieters ouders. Via de huisarts komen zij samen met Pieter bij Kenter. Ze vertellen dat Pieter zich thuis normaal gedraagt. Pieters vader vertelt over de leerproblemen die hij zelf als kind had en over de problemen die hij en de moeder van Pieter op dit moment in hun huwelijk ervaren. Om te achterhalen of de gedragsproblemen van Pieter met één van deze gegevens te maken hebben, willen ze hem laten onderzoeken. Als basis voor het onderzoek stellen de ouders, samen met de hulpverlener, een aantal vragen op.

Onderzoek

Omdat ouders hun eigen kind zelf het beste kennen, weten ze vaak wat er aan de hand is als het niet goed gaat. Als het om iets gaat dat ouders niet (direct) zelf kunnen oplossen, dan kunnen ze vrijwel onmiddellijk bij Kenter terecht voor ondersteuning en behandeling. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan begeleiding voor de ouders zelf, maar ook aan een groepstraining voor het kind. Heeft een kind een psychische of psychiatrische klacht en is niet meteen duidelijk wat er aan de hand is? Ook dan zijn ouders en kind welkom bij Kenter. We hebben de specialisten voor specifieke onderzoeksmethoden in huis. Welke methode het meest geschikt is voor het kind en wat we precies onderzoeken, bepalen we samen met de ouders. Dat doen we aan de hand van onderzoeksvragen, die we samen met de ouders opstellen. Op basis daarvan achterhalen waar het kind mee zit en bieden we een passende oplossing om hem of haar zo goed mogelijk te helpen.

Welke typen onderzoek biedt Kenter? 
Kenter biedt verschillende onderzoeksmethoden:
·    Psychologisch onderzoek 
·    Psychiatrisch onderzoek 
·    Observatieonderzoek in de spelkamer
·    Anamnesegesprekken met de ouders over de ontwikkeling van het kind
·    Interview met ouders over de opvoeding 
·    Observatie van het kind in hun dagelijkse omgeving 
·    Ouder-kind-observatie met behulp van een video-opname
·    Gezinsgesprek 

Psychologisch en psychiatrisch onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeksvragen nemen we bijvoorbeeld een intelligentietest af, of meten we de aandachtvaardigheid. Maar we kunnen ook een combinatie van onderzoekmethoden inzetten. Soms blijkt dat het kind het meeste baat heeft bij onderzoek door een psychiater. In dat geval achterhaalt deze door middel van gesprekjes en spelletjes de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarna zet eventuele vervolgbehandeling in

Behandeling

De onderzoeken brengen de sterke en kwetsbare kanten van het kind in beeld. Aan de hand van een gedegen inventarisatie vindt een adviesgesprek met de ouders plaats over eventuele behandeling. Kinderen mogen zelf altijd bij dat gesprek aanwezig zijn.