Voorlichting (psycho-educatie)

Wat is voorlichting of psycho-educatie?

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een behandelaar aan een cliënt informatie over een specifiek, psychisch probleem, zoals bijvoorbeeld angst, depressie of autisme. Er wordt advies gegeven over hoe een cliënt – maar ook diens partner, familieleden, vrienden of kennissen – het beste met het probleem van de cliënt om kunnen gaan. Psycho-educatie geeft zowel de cliënt, als belangrijke anderen in de buurt van de cliënt handvatten, die meehelpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

Uitleg over aandoening

In voorlichtende en adviserende gesprekken geeft de behandelaar uitleg over het psychische probleem en bijkomende zaken. Behandelaar vertelt daarbij over: 

  • wat er precies met de cliënt aan de hand is
  • welke kenmerken het psychische probleem heeft
  • welke (psychische en sociale) gevolgen het probleem heeft of kan hebben
  • wat er eventueel aan het probleem te doen is
  • hoe de cliënt en de omgeving het beste met het probleem om kunnen gaan

Voor wie en hoe lang?

Psycho-educatie wordt gegeven aan jongeren, familieleden, vrienden en kennissen. Het aantal gesprekken (en de intensiteit ervan) dat nodig is om tot een goede voorlichting te komen, wordt overlegd met de behandelaar.

Bij welke problemen?

Psycho-educatie wordt bij veel psychische problemen ingezet. Onder andere bij ADHD, autisme, angst, depressie, eetproblemen, psychose en trauma.