Verkorte diagnostiek ADHD en ASS

Versneld onderzoek naar (een vorm van) autisme of ADHD voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Verkorte diagnostiek ADHD en ASS: wat is er aan de hand?

Als er iets met een kind (of jongere) niet in orde is, willen ouders (en kind of jongere zélf), natuurlijk zo snel mogelijk weten wát er precies aan de hand is. Kenter biedt verkorte diagnostiek ADHD/ASS. Dit versnelde onderzoek verschaft binnen een maand duidelijkheid en geeft antwoord op de vraag “wat is er met mijn kind aan de hand?”.

Autisme spectrumstoornis (ASS)

Autisme spectrumstoornis is een verzamelnaam voor allerlei verschillende vormen van autisme. Voorbeelden van ASS zijn het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. In een aantal gevallen kan snel achterhaald worden of een kind een stoornis heeft die met autisme samenhangt. Misschien heeft een kind of jongere moeite met contact met leeftijdgenoten. Of moet alles steeds op dezelfde manier gebeuren om een driftbui te voorkomen. Of horen ouders van de school dat hun kind alles heel letterlijk neemt en onrustig wordt van onduidelijkheid. Dan zou het kunnen dat het kind (een vorm van) autisme heeft. Kenter biedt de mogelijkheid voor een korte diagnostiekroute. Als ouders (nog) niet aan autisme denken, maar school wel, of andersom, dan is het beter eerst de verschillende signalen in kaart te brengen en is een langere onderzoek route beter. Dat is ook het geval als er veel verschillende problemen spelen.

ADHD en ADD

Kinderen met ADHD of ADD (en hun ouders of verzorgers) hebben het niet gemakkelijk. Bij ADHD en ADD hebben kinderen vaker, maar ook sterker, problemen met aandacht en concentratie en impulsief gedrag. Kinderen met deze stoornis hebben ook problemen met regelfuncties. Plannen is lastig en ook het reguleren van emoties is niet makkelijk. Ervaringen van nu worden – in tegenstelling tot bij leeftijdsgenoten – op een andere manier meegenomen naar de toekomst. Daardoor reageren deze kinderen anders op straffen en belonen. Bij ADHD speelt hyperactiviteit een belangrijke rol. Kinderen met ADHD zijn erg onrustig en steeds in beweging, vooral als ze jong zijn. Rustig zijn en stil zitten kost meer energie dan druk zijn. AD(H)D komt overal voor. In Nederland bij 2-5% van kinderen tot 14 jaar. Bij 2% van de gevallen zijn de symptomen (zeer) ernstig. Als er niet te veel andere problemen spelen, is een korte diagnostiekroute mogelijk.

Hoe werkt verkorte diagnostiek ADHD en ASS?

Voordat het verkorte onderzoek naar autisme of AD(H)D bij het kind start, vullen ouders en leerkrachten een vragenlijst in. Met behulp van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, wordt een eerste indruk gevormd van het kind en de problemen die spelen. Daarna volgt een onderzoek dat bestaat uit:

  • een gesprek met het kind / de jongere
  • gesprek met de ouders
  • eventueel een observatie op school of spelobservatie of telefonisch interview met leerkracht
  • bij autisme meestal een test-onderzoek bij het kind
  • een adviesgesprek

Zo kan binnen 2-4 weken een onderzoek afgerond worden. Daarna volgt meestal een vorm van voorlichting voor ouders en kind (psycho-educatie) en – indien nodig – verdere behandeling of hulp thuis.