Motiverende gespreksvoering

Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is het op gang brengen van gedragsverandering bij cliënten. Dit gebeurt via het ontwikkelen van de motivatie, door middel van gesprekken. Motiveren betekent ‘in beweging brengen’ en dat is precies wat hulpverleners met motiverende gespreksvoering proberen te bereiken: cliënten in beweging brengen om hun problemen onder ogen te zien en open te staan voor hulp.

Hoe?

Verschillende gesprekstechnieken ontwikkelen de motivatie van de jongere of het gezin om een bepaald probleem aan de pakken. Dat zorgt ervoor dat de cliënt ook daadwerkelijk wíl veranderen. Daarna richten de gesprekken zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het opstellen van een plan om ervoor te zorgen dat de verandering echt kan plaatsvinden. Het laten ontstaan van motivatie voor gedragsverandering is het centrale doel van de methode. Die motivatie bestaat uit drie elementen: het belang dat de jongere hecht aan verandering, het ‘klaar’ zijn voor verandering en het vertrouwen dat de verandering gaat lukken.

 Voor wie en hoe lang?

Deze methode is geschikt voor jongeren waarbij gedragsverandering kan bijdragen aan het behalen van doelen. Ook bij jongeren die weerstand hebben tegen hulpverlening of gedragsverandering op zich, of tegen onderdelen van hulpverlening (bijvoorbeeld het uitvoeren van specifieke opdrachten), is deze methode effectief.