Ouderbegeleiding

Wat is ouderbegeleiding?

Als een kind een aandoening, zoals ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS) heeft, of het heeft een trauma opgelopen, dan kan dat voor ouders zorgen voor ingewikkelde problemen. Vaak is een kind te druk, te stil of juist angstig en dwars. Ook kunnen de problemen van een kind ervoor zorgen dat het slecht presteert op school of geen vriendjes heeft. Hoe gaan ouders daarmee om? En hoe kunnen zij hun kind het beste ondersteunen? Kenter helpt met ouderbegeleiding op maat of met een speciale oudertraining.

Kenter biedt verschillende soorten begeleiding voor ouders

  • Individuele begeleiding gericht op de specifieke problemen van kinderen. Vaak heeft het kind daarnaast een eigen behandeling
  • Training Positief Opvoeden voor ouders van kinderen van 0-12 jaar (individueel of in een groep)
  • Gedragstherapeutische oudertraining (groep)
  • Ouderbegeleiding in de thuissituatie
  • Oudergroepen voor ouders van kinderen met specifieke problemen, zoals ADHD, autisme, of een trauma