(Diagnostisch) onderzoek

Wat is (diagnostisch) onderzoek?

Ouders kunnen voor elke zorg, die samenhangt met de ontwikkeling van hun kind, terecht bij Kenter. Door middel van (diagnostisch) onderzoek, wordt zo snel mogelijk vastgesteld wat er met een kind aan de hand is. 

Voorbeelden van zorgen of vragen

Ouders kunnen bij Kenter terecht voor allerlei verschillende zorgen en vragen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of er bij hun kind sprake is van een rijpingsachterstand of juist een voorsprong in de ontwikkeling. Er kunnen aandacht- en concentratieproblemen spelen. Sommige ouders vragen zich misschien af of hun kind misschien autisme (of iets dat daarmee samenhangt) heeft, zoals het syndroom van Asperger of PDD-NOS, omdat het kind moeite heeft in de sociale omgang. Wat de zorg of vraag van ouders ook is: ze zijn van harte welkom bij Kenter!

Hoe?

Om problemen in kaart te brengen gaan we allereerst in gesprek met de ouders over de zorgen die er bestaan met betrekking tot de ontwikkeling van een kind. Ook de vroege ontwikkeling, het functioneren van het gezin en de gang van zaken op dagopvang of basisschool komen daarbij aan de orde. Om de balans goed op te kunnen maken, zetten we een multidisciplinair team in. We beschikken daarbij over, onder andere, een kinderpsycholoog en een kinderpsychiater. Door middel van verschillende onderzoeksmethoden zoals bijvoorbeeld spelonderzoek, kunnen de ervaren professionals van Kenter zien hoe het kind communiceert en contact maakt. Omdat ontwikkelingsproblemen bij (zeer) jonge kinderen vaak samengaat met slaap-, zindelijkheids- of eetproblemen, kijken we daar ook naar. Mocht uit ons onderzoek blijken dat een onderzoeksvraag een ander specialisme vereist, dan verwijzen we door.

Behandeling

Als vast is komen te staan wat er precies met een kind aan de hand is (diagnose), hebben we verschillende mogelijkheden bij het inzetten van effectieve hulp. Daarover worden ouders in een adviesgesprek uitgebreid geïnformeerd.