EMDR

Wat is EMDR?

EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR wordt gebruikt om te helpen bij de verwerking van een traumatische ervaring. Het is een therapiemethode die wetenschappelijk onderzocht en aantoonbaar effectief is gebleken.

Wat is een posttraumatische stress stoornis?

Sommige ervaringen zijn ingrijpend en maken diepe indruk. Vaak worden die ervaringen op eigen kracht verwerkt en kan iemand door met zijn leven. Maar soms is een ervaring té heftig en lukt het niet om de draad goed op te pakken. Dan spreek je van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). PTSS kan optreden na bijvoorbeeld een ongeluk, seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing. Maar ook pesten of het verlies van een dierbaar iemand kan klachten veroorzaken. PTSS kan leiden tot het steeds maar herbeleven van de ervaring, nachtmerries, sneller schrikken en vermijdingsgedrag. Ook somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuldgevoelens en boosheid kunnen het gevolg zijn van PTSS.

Voor wie?

Zowel kinderen als (jong)volwassenen kunnen baat hebben bij deze methode.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut die deze therapie toepast vraagt de cliënt aan de gebeurtenis terug te denken. Door te vertellen welke beelden, gedachten en gevoelens dat terugdenken oproept, krijgt de therapeut meer informatie over de gebeurtenis. Daarna wordt de gebeurtenis in gedachten opnieuw herbeleefd. Het verschil is dat dit nu plaatsvindt in combinatie met iets dat voor afleiding zorgt. Dat kan bijvoorbeeld de hand van de therapeut zijn, of een geluid, via een koptelefoon. Daarna volgt een rustmoment. Die werkwijze wordt een paar keer herhaald en brengt gedachten en beelden met zich mee en soms gevoelens en lichamelijke sensaties. De ervaring leert dat de aanvankelijk scherpte van de pijnlijke gevoelens – en daarmee de klachten – al vrij snel sterk afnemen. Vaak werkt de therapie al na één keer. Soms zijn meerdere bijeenkomsten nodig.

Meer weten over EMDR?

Bovenstaande is een samenvatting. Voor meer informatie en achtergronden van EMDR, zie www.emdr.nl