Geweldloos verzet

Wat is geweldloos verzet?

Sommige kinderen en jongeren vertonen (in het gezin en/of daarbuiten) onacceptabel – gewelddadig of destructief – gedrag. Geweldloos verzet is de naam van een methode die uitgaat van een nieuwe vorm van gezag, die ouders uitoefenen op hun kinderen.

Hoe?

Vanuit een nieuwe grondhouding leren ouders om zich op een constructieve manier te verzetten tegen het onacceptabele gedrag van hun kinderen. De methode is opgebouwd uit een aantal maatregelen die met elkaar samenhangen en elkaar daardoor onderling versterken. Centraal staat het aanwezig en het betrokken zijn van de ouders. Ouders leren hun eigen gedrag aan te passen en lichamelijke en woordelijke agressie strikt te vermijden. Ook leren ze het uitdagende en uitlokkende gedrag dat hun kind vertoont, te weerstaan.  

Doel

Doel van geweldloos verzet is dat ouders een einde kunnen maken aan het gewelddadige of verwoestende (destructieve) gedrag van hun kind(eren), met behulp van een netwerk dat het gezin kan bijstaan. Het netwerk bestaat uit belangrijke anderen in de omgeving van het gezin, zoals bijvoorbeeld familie en vrienden, leraren en hulpverleners. Ouders van kinderen die gewelddadig en/of destructief gedrag vertonen, verkeren, door bijvoorbeeld schaamte, vaak in een isolement. Training is gericht op doorbreken van dit isolement door het naar buiten brengen van de problemen en het aankondigen van het verzet.

Voor wie?

Deze methode is gericht op kinderen en jongeren van 4 tot 24 jaar, die gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen. De methode is ook gericht op de ouders en andere betrokkenen die met het gezin te maken hebben.