Individuele behandeling

Wat is een individuele behandeling?

In een individuele behandeling bespreekt de jeugdige samen met de therapeut een bepaald probleem. Bij individuele behandelingen zijn er een aantal verschillende varianten.

Adviserende behandeling (psycho-educatie)
In een kort aantal gesprekken wordt uitleg gegeven over het (psychische) probleem en er wordt besproken wat de beste manier is om met het probleem om te gaan. Dit wordt ook wel psycho-educatie genoemd (psyche=geest, educatie=onderwijs). Soms helpen een paar gesprekken met een behandelaar al voldoende om de klachten te verminderen of te verhelpen.

Steunende en structurerende behandeling
Bij deze vorm van individuele therapie staan ondersteuning en het helpen bij structuur aanbrengen centraal. Als er meerdere problemen spelen, lukt het vaak niet om alles goed te overzien en gericht naar een oplossing te zoeken. In deze behandeling ligt de nadruk op het leren (her)kennen van mogelijkheden, zodat problemen verminderen. 

Inzichtgevende behandeling

Door samen met de behandelaar te zoeken naar de achtergrond van problemen en naar een oplossing, ontstaat inzicht. Door dit inzicht in de eigen (probleem)situatie en inzicht in de manier van ermee omgaan, kunnen problemen effectiever aangepakt worden. 

Voor wie en hoe vaak?

Individuele behandeling is geschikt voor kinderen en jongeren van bijna alle leeftijden. Bij jongere kinderen wordt veel met spel gewerkt. Meestal krijgen de ouders ouderbegeleiding aangeboden. Individuele behandelingen vinden meestal één keer per twee weken plaats. De behandelduur varieert, afhankelijk van de vraag.

Welke vorm?

Soms ligt bij een individuele behandeling de nadruk op het veranderen van gedrag (gedragstherapie). In andere behandelingen gaat het om het veranderen van gedachten (cognitieve therapie) of het onderzoeken van gevoel en vroegere ervaringen (psychodynamische therapie). Vaak bestaat de individuele therapie uit een combinatie van deze drie. Naast deze individuele therapie, zijn er ook nog een aantal gespecialiseerde, individuele behandelmethoden of behandelingen die zijn toegespitst op een specifiek probleem.