Groepsbehandeling

Wat is groepsbehandeling?

Groepsbehandeling – de naam zegt het al – betekent dat een therapie gevolgd wordt samen met leeftijdsgenoten. Iedereen werkt aan zijn eigen problemen, maar deelnemers leren ook van elkaars moeilijkheden.

Wanneer groepstherapie?

Bij sommige problemen is een groepstherapie de beste behandelmethode. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het opdoen van sociale vaardigheden of het verwerken van een schokkende gebeurtenis. Hoewel iedereen werkt aan zijn eigen probleem, vormt de uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers aan de groepstherapie een waardevolle aanvulling. Het kan daarbij gaan om herkenning van problemen en situaties, maar ook om het delen ervan. Werken en samenwerken, elkaar steunen en elkaar stimuleren. Bovendien is het voor jongeren soms gewoon gemakkelijker om iets aan te nemen van leeftijdsgenoten.

Hoe?

Een groep bestaat uit maximaal tien deelnemers. Onder begeleiding van twee hulpverleners werken de deelnemers aan hun eigen probleem. Dat ‘werken aan’, bestaat uit gesprekken en kleine opdrachten. De ervaring leert dat deelnemers aan een groep elkaar over en weer tips geven en dat ook prettig vinden.

Ter voorbereiding op de groepstherapie vinden er soms eerst een paar individuele gesprekken met een hulpverlener plaats. Als de groepstherapie uiteindelijk is afgerond, maar een deelnemer heeft nog vragen, dan kan er altijd opnieuw een individuele afspraak worden gemaakt met de hulpverleners.

Voor wie en bij welke problemen?

Kenter biedt groepstherapieën voor kinderen, jongeren en hun ouders en voor allerlei problemen. Enkele daarvan zijn therapiegroepen bij onzekerheidsklachten, bij ADHD, bij autisme en bij eetstoornissen.

Het aanbod in groepstherapie van kenter

Therapiegroepen zijn verdeeld in:

 Open groepen:

doorlopende therapiegroepen, waarbij nieuwe mensen starten als ‘oude’ groepsleden de therapie hebben afgerond en de groep verlaten. De deelnemers aan een open groep hebben meestal hetzelfde probleem of doel.

Gesloten groepen:

Gesloten therapiegroepen bestaan uiteen vast aantal bijeenkomsten en vaste groepsleden, gedurende de gehele looptijd van de therapie. Ook deelnemers aan een gesloten groep hebben vaak hetzelfde probleem of doel.