Behandeling met medicijnen

Behandeling met medicijnen

Sanne is 13 jaar en heeft ADHD. Ze gebruikt daarvoor medicatie. Daardoor kan ze zich langer en beter concentreren. Ook is ze minder vermoeid. Als ze geen medicatie neemt, kan ze geen orde houden en wordt ze, zoals ze zelf zegt, moe van zichzelf. Doordat ze dan zo druk is, zit ze zichzelf en anderen in de weg. Het gebruik van de juiste medicatie heeft het leven van Sanne én van dat van haar ouders veranderd. Eerst was ze het drukke kind dat nooit moeite deed voor school,  kinderen in haar klas en daarbuiten irriteerde en overal zo lang over deed. Door de medicatie is ze nu een vrolijke tiener die goed kan luisteren, het prima doet op school en die vooral weer heel veel plezier heeft in haar leven.

Waarom medicijnen?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een aantal psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren worden veroorzaakt in de hersenen (neurobiologische factoren). Een behandeling met medicijnen kan in dat geval helpen om symptomen te verminderen. Zo werkt medicatie goed bij bijvoorbeeld ADHD, ADD, depressie en angst en psychose. Veel ouders zijn dan ook positief over het gebruik van medicijnen: bepaalde klachten nemen in kracht af, waardoor hun kind beter functioneert. 

Alleen medicijnen na onderzoek en overleg

Het onderzoek naar het effect en de bijwerkingen van medicatie bij kinderen en jongeren is in volle gang. Vaak zijn er in de praktijk al goede ervaringen met gebruik van bepaalde medicatie terwijl het onderzoek nog niet is afgerond. Landelijke richtlijnen geven dan aan of het medicijn al verantwoord kan worden voorgeschreven. De hulpverleners van Kenter volgen deze landelijke richtlijnen. Medicijnen worden alleen voorgeschreven na uitvoerig onderzoek van het kind en uitgebreid overleg met ouders en kind. Vaak wordt medicatie – zeker in het begin – gecombineerd met een andere vorm van therapie. 

Medicijnen verantwoord gebruiken

Kiezen ouders en kind samen met de hulpverlener voor medicijnen? Dan start meestal een proefperiode. Tijdens deze periode wordt bekeken wat het effect is en wat eventuele bijwerkingen van de medicatie is. Zo nodig volgen aanpassingen. Heeft een kind een tijd medicatie gebruikt en therapie gevolgd en gaat het beter? Dan wordt medicatie afgebouwd om te zien hoe het kind reageert. Als het goed gaat, stopt de medicatie.