Menzis COA contracteert Kenter Jeugdhulp

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie opvang aan asielzoekers die naar Nederland komen. Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist. Het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften zoals huisvesting en uitbetaling van zakgeld.

Menzis COA is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) en heeft Kenter Jeugdhulp vanaf januari 2016 gecontracteerd voor onderstaande zorgproducten aan minderjarige asielzoekers:
• Dagbehandeling
• Ambulante Jeugd- en opvoedondersteuning
• Kortdurend Verblijf
• Verblijf (wonen).

Er kan op twee verschillende manieren naar Kenter Jeugdhulp worden verwezen. Ten eerste op indicatie van SCIO Consult (het Indicatieadviesbureau van Menzis COA) en ten tweede door een Jeugd- en gezinscoach.

Jeugdzorg op indicatie SCIO
De eerste manier van verwijzen is op indicatie van SCIO Consult. SCIO is de voormalige AWBZ + jeugdhulp indien geen Jeugd- en gezinscoach is aangesteld.
De aanvraag- en machtigingsprocedure voor Jeugdzorg op indicatie SCIO geldt voor de hieronder genoemde jeugdhulpproducten:
• Ambulant Jeugdhulp Groep (indien geen Jeugd- en gezinscoach aangesteld is)
• Dagbehandeling bij zorgaanbieder (gericht op het systeem) (indien geen Jeugd- en gezinscoach aangesteld is)
• Ambulante Jeugd- en opvoedondersteuning (indien geen Jeugd- en gezinscoach aangesteld is)
• Kortdurend Verblijf
• Verblijf (wonen).

Jeugdhulp toegankelijk via Jeugd- en gezinscoach
Deze tweede manier van doorverwijzen is van toepassing zodra Menzis Coa Administratie (MCA) een Jeugd- en gezinscoach heeft aangewezen op een bepaald asielzoekerscentrum (AZC).
De aanvraag- en machtigingsprocedure geldt voor de hieronder genoemde jeugdhulpproducten:
• Ambulant Jeugdhulp Groep
• Dagbehandeling bij jeugdhulpaanbieder (gericht op het systeem)
• Ambulante Jeugd- en opvoedondersteuning.

Controle op recht op vergoeding
Alle cliënten die vallen onder de RZA krijgen direct na inschrijving een zorgpas toegestuurd. Het verzekeringsrecht kan worden gecontroleerd op basis van deze zorgpas, in combinatie met een identiteitsbewijs (vreemdelingendocument of ander ID bewijs). Het zorgpasnummer heeft Kenter ook nodig om te kunnen declareren.

Tolkdienst
Ook in 2016-2017 worden de tolk- en vertaaldiensten voor de zorg voor asielzoekers vooralsnog vergoed. Schroom dus niet om, indien nodig, een tolk in te schakelen. Meer informatie over het aanvragen van een tolk is te vinden op de website van de RZA: www.rzasielzoekers.nl. Kies op de homepage voor ‘Tolk nodig?’.

Meer informatie
Voor vragen over contractering, aanmelding of facturatie, neem contact op met Jasper Wagemakers van de afdeling Bedrijfsvoering van Kenter Jeugdhulp. Hij is te bereiken via telefoon 023 520 2593 of het mailadres jwagemakers@kenterjeugdhulp.nl

Meer informatie over de veranderingen in de zorg is te vinden op de website van RZA: www.rzasielzoekers.nl, via de knop ‘HLZ en Jeugdzorg’.

Menzis