Kenter op zoek naar nieuwe bestuurder

Kenter Jeugdhulp is op zoek naar een nieuwe bestuurder, een kandidaat die vanuit de missie en visie samen met het Managementteam de innovatie verder brengt. Een bestuurder die toegankelijk en verbindend en inhoudelijk gedreven is en zich verbonden voelt met de hulp voor de cliënten, hun ouders/verzorgers, pleegouders, de medewerkers en andere betrokkenen. Voor een uitgebreide profielbeschrijving klik hier