Gezamenlijke inzet met 200 banenplan voor kwetsbare jongeren

Op 16 november 2015 was er bij één van onze samenwerkingspartners, Stayokay in Heemskerk, een regionale bijeenkomst over het project 200 banenplan. Doel hiervan is jongeren die voortijdig school hebben verlaten of niet over een startkwalificatie beschikken, een plek te geven op de arbeidsmarkt.


Diverse aanbieders van jeugdhulp mogen dit project met middelen van de Provincie Noord-Holland, uitvoeren.
In een interactief programma werd getoond hoeveel jongeren binnen dit project de kans op een baan of opleiding hebben gepakt. Hierbij werden de resultaten en ervaringen vanuit het perspectief van de jongeren, de trajectbegeleiders en werkgevers belicht.

Het ‘200 banenplan’ stelt de samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal. Samen wordt gebouwd aan een integrale aanpak en een succesvol netwerk om kwetsbare jongeren aan een plek op de arbeidsmarkt te helpen. Gezamenlijke doel is dat zij meedoen in de samenleving, of met een ander woord: ‘participeren’. Tijdens de bijeenkomst ging men in gesprek met wethouders, beleidsadviseurs en uitvoerders om hun ervaringen te horen en te kijken hoe onze samenwerking nog verder versterkt kan worden. Binnen deze dynamiek heeft de gemeente een belangrijke regierol.

Rtv seaport was aanwezig tijdens de bijeenkomst om verslag uit te brengen van deze bijzondere bijeenkomst. Zie http://www.rtvseaport.nl/2015/11/17/200-banenplan-van-horeca-tot-techniek/

In dit eerste jaar na de transitie, geeft dit project als geen ander handen en voeten aan de drie decentralisaties binnen het sociaal domein: de Participatiewet, uitbreiding van de WMO en de Wet op de Jeugdzorg.
Wilt u meer weten over het 200 banenplan, dan kunt u contact opnemen met projectleider Oda de Graaf, telefoonnummer 06 1230 1808.