Reglement pleegouderraad getekend

Naast een nieuwe cliëntenraad heeft Kenter Jeugdhulp nu ook een pleegouderraad. De rechten en plichten van de pleegouderraad (POR) zijn – vanuit de overheid – gelijk gesteld aan die van een cliëntenraad, waarbij het verschil is dat de pleegouderraad tot doel heeft om binnen de doelstelling van de organisatie en de Jeugdwet de gemeenschappelijke belangen van pleegouders te behartigen.

Ondertekenen reglement

De Kenter POR is vrij nieuw en bestaat momenteel uit zes leden. Nieuwe pleegouders zijn van harte welkom. Deze POR-leden zijn tot nu toe drie keer bij elkaar gekomen. De bedoeling is dat de POR maandelijks in Santpoort-Noord gaat vergaderen.
De afgelopen periode hebben de directie van Kenter en aspirant POR-leden een reglement vastgesteld. Dit werd op 7 januari 2016 ondertekend. Op de foto van de ondertekening staan de pleegouders niet herkenbaar in beeld, vanwege geheime plaatsingen van pleegkinderen. Vandaar dat de handen van de POR leden in beeld zijn gebracht.

Even voorstellen
Wij zijn Ellen, Ilse, Karin, Suzanne, Ties, en Tonny. Wij zijn dus een groepje pleegouders dat de pleegouderraad vormt van Kenter. Onze functie is het vertegenwoordigen van alle pleegouders bij Kenter, waarvan pleegzorg een onderdeel is. Ons doel is communiceren en meedenken met Kenter Pleegzorg over allerlei zaken die pleegouders en pleegkinderen aangaan.

Plannen
Als POR komen wij op voor de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen bij Kenter Pleegzorg. Maar wij willen meer doen en gaan onze visie en plannen het komend jaar verder ontwikkelen en kenbaar maken. Wij willen in elk geval meedenken en meepraten over het pleegzorgbeleid en gevraagd en ongevraagd advies geven over ontwikkelingen in de pleegzorg. Via de POR weet Kenter Jeugdhulp wat pleegouders belangrijk vinden.

Wat wij willen gaan doen:

  • Advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit van Kenter Pleegzorg
  • Namens pleegouders spreekbuis zijn richting Kenter Pleegzorg
  • Klankbord zijn voor de Kenter pleegouders
  • Werken aan verbetering van de condities waaronder pleegouders hun taak vervullen
  • Volgen van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg.


Hoe gaan wij communiceren?
Wij gaan de “geboorte” van de POR via een mailing kenbaar maken aan alle pleegouders en willen met de afdeling Communicatie een aparte pagina gaan inrichten op de Kenter website. Voor vragen en opmerkingen kunt u met ons contact opnemen via ons mailadres POR@kenterjeugdhulp.nl . Marion Kreuk, leidinggevende, is vanuit Kenter Pleegzorg contactpersoon voor de POR. Zij is bereikbaar via mkreuk@kenterjeugdhulp.nl en 023-5202500.