Brochure pleegoudervoogdij

De brochure over pleegoudervoogdij is inmiddels behalve in gedrukte versie, nu ook beschikbaar als een zogenaamd openbaar flipbook.
Deze brochure is bedoeld voor pleegouders, die meer willen weten over de (juridische) gevolgen en mogelijkheden om de voogdij over hun pleegkind op zich te nemen. Als het perspectief voor het pleegkind op terugkeer naar de eigen ouders niet meer aanwezig is, dient de vraag zich aan of het kind permanent bij de pleegouder(s) in het gezin kan blijven. Als het antwoord daarop ja is, dan ligt het voor de hand om na te denken over de vraag of de pleegouder ook het gezag zou willen dragen over het eigen pleegkind. Voordat een pleegouder hierover kan beslissen, wil deze natuurlijk weten wat de gevolgen zijn, als het gezag over het kind wordt aangevraagd.

Klik hier voor de brochure over pleegoudervoogdij in de vorm van een openbaar flipbook.