Opening MDCK: kinderen veel sneller geholpen

Met het zetten van de gouden bouwsteen in een muur, opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woensdagochtend 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Vervolgens braken medewerkers van het MDCK door de muur naar buiten. De bouwstenen met wensen en ambities van alle genodigden, staan symbool voor alle organisaties die het centrum hebben opgebouwd om kindermishandeling te doorbreken. Om samen aan kinderen én hun gezin de hulp te geven die nodig is.


Janet van Bavel, projectleider van het MDCK: “Ik ben trots dat we dit met alle organisaties mogelijk hebben gemaakt. Het is echt in het belang van alle kinderen om vanaf het begin op één plek en als één team samen te werken. In het MDCK gebeurt dat en staat de veiligheid van het kind voorop. Ook kijk ik terug op een mooie opening door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.” Het MDCK is er voor kinderen en hun gezin die met (een vermoeden van) ernstige kindermishandeling te maken hebben. In het centrum werken verschillende organisaties samen onder 1 dak, zoals medische zorg, (jeugd)zorg en justitiele sector, om kindermishandeling snel te onderzoeken en te stoppen en de gevolgen van kindermishandeling te behandelen. Het centrum heeft de juiste expertise in huis, waardoor kind en gezin snel de juiste hulp krijgen, vanuit één behandelplan. Kinderen hoeven niet iedere keer opnieuw hun verhaal te doen. De zorg is rondom kind en gezin georganiseerd, in plaats van andersom.

Centrum Kindermishandeling uniek in opzet
Het MDCK in Hoofddorp is in Nederland het eerste centrum in deze vorm, omdat deze locatie beschikt over medische en forensische onderzoeksruimten, een kindvriendelijke studioverhoorkamer voor de politie, en ruimtes voor psychodiagnostiek en behandeling.
Het team in het centrum bestaat uit medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, politie en  jeugd- en volwassenenpsychiatrie. Het MDCK is gevestigd in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, zodat kinderartsen en zo nodig forensisch artsen direct in te zetten zijn. Ook zijn medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Centrum Jeugd en Gezin direct beschikbaar als dat nodig is.

Foto opening mdck 18 november
Opening nieuw Centrum Kindermishandeling

Foto is gemaakt door Bastiaan van Musscher / Bmfotografie

 

De kindvriendelijke inrichting van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK) is mogelijk gemaakt door Dr. Hofsteestichting, Stichting ZaBaWas, Goede Doelen Stichting Talent, Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, MF Foundation, Stichting Sporters in Actie, Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Stichting Lions helpen kinderen, Pro Kids IJmond

Participanten in het MDCK Kennemerland zijn: Veilig Thuis – GGZ inGeest – De Jeugd- & Gezinsbeschermers/ Jeugdbescherming Amsterdam – William Schrikker Groep – Kinder- en Jeugdtraumacentrum – Lijn 5 – MEE Noordwest-Holland – Kenter Jeugdhulp – Politie – Raad voor de Kinderbescherming – Spaarne Gasthuis – De Waag – Openbaar Ministerie – Centrum Jeugd en gezin Meerteam – Sociaal Wijkteam