Netwerkbijeenkomst voor professionals in Beverwijk

Het Sociaal team Beverwijk en het CJG IJmond hadden op dinsdagmiddag 9 februari een netwerkbijeenkomst voor professionals georganiseerd in Beverwijk. Doel was (hernieuwd) met elkaar kennis te maken en voorlichting te geven.

Kenter Jeugdhulp was ook van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Er waren zo’n 80 professionals van verschillende organisaties op de bijeenkomst afgekomen, zoals medewerkers van Heliomare, FACT, schoolmaatschappelijk werk, gemeenteambtenaren en de politie. Vanuit Kenter gaven professionals van de afdelingen crisis en ambulant, Pleegzorg en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum acte de présence.

Plenaire gedeelte
Het plenaire gedeelte ging over de werkwijze van de Sociale Teams Beverwijk en het CJG IJmond. Na het plenaire gedeelte ging men in kleine groepen verder in op thema’s als ‘De kracht van het Sociaal Team’, ‘het CJG’, ‘Beschermingstafel’ en ‘Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën’.

De kracht van het Sociaal Team
Rond dit thema kregen de geïnteresseerden antwoord op vragen als ‘Wat is de meerwaarde van het Sociaal team? Waarom is meedoen in de maatschappij belangrijk voor je welzijn?’. Een en ander werd geïllustreerd aan de hand van succesverhalen uit de praktijk.

Nader Kennismaking met het CJG
De CJG-coaches lichtten in deze subgroep hun werkwijze toe. Het werken volgens de Wrap Around Care kwam aan bod en er was gelegenheid voor het stellen van vragen.

Beschermingstafel
In deze subgroep werd ingegaan op het feit dat een hulpverlener soms komt vast te zitten met een gezin, advies nodig heeft over ingewikkelde casuïstiek of wellicht de Raad van de Kinderbescherming moet inschakelen. Hier kan de ‘beschermingstafel’ een hulpverlener bij helpen. Ingegaan werd op de vraag hoe je dat doet.

Kennismaking met het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën
In kleine groep maakten diverse hulpverleners nader kennis met het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Het werken vanuit SNS is een basishouding van waaruit de professional denkt en handelt. Het is een manier van werken waarbij de jongere en/of zijn gezin de regie over het leven in eigen hand houdt, samen met zijn familie en sociaal netwerk besluiten neemt en een plan voor de toekomst maakt.

Netwerkmoment
Tot slot kon er verder gepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje. De professionals hadden visitekaartjes, folders en ander PR materiaal meegenomen om te netwerken en elkaar te informeren over het hulpaanbod van ieders organisatie.