Rechten en plichten cliënten

Direct naar Folder Rechten en Plichten

Wat, waarom en hoe

Cliënten hebben recht op duidelijke informatie over de organisatie en werkwijze van Kenter Jeugdhulp, over de behandelmogelijkheden en de manier waarop een behandelplan wordt opgesteld. Cliënten hebben het recht te weten welke gegevens binnen de instelling worden verzameld, waarom dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Kortom: cliënten hebben recht op duidelijkheid over rechten en plichten.

Folder Rechten en Plichten

Bij de start van de zorg bij Kenter Jeugdhulp ontvangen ouders/verzorgers en jongeren een startpakket met daarin alle informatie over regelingen en beleid waar ze als cliënt mee te maken hebben. In de brochure over rechten en plichten zijn de belangrijkste punten uit het privacyreglement en de klachtenregeling opgenomen. Ook op een aantal andere belangrijke regelingen, zoals medisch handelen in geval van een spoedeisende situatie, wordt in de brochure ingegaan.

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Naast de beschrijving van rechten en plichten, zijn binnen Kenter de gedragsregels tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers benoemd. Met de vertrouwenspersoon voor cliënten kan vertrouwelijk gesproken worden over onderwerpen die met de hulpverlening te maken hebben. Ook daarover meer in de brochure.

Uitgebreide informatie Rechten en Plichten

Voor uitgebreide informatie over rechten en plichten, zie de Folder Rechten en Plichten