Welke informatie is minimaal nodig om een kind of jongere aan te melden?

Bij aanmelding hebben wij een aantal gegevens nodig, te weten: gegevens van het kind: BSN, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum kind, wie heeft gezag/voogdij over het kind. Verder willen we graag de gegevens van de ouders hebben: naam, adres, postcode, woonplaats. Als het kind/de jongere ergens anders dan bij de ouders woont, dan hebben we het laatste verblijfadres nodig. Tenslotte willen we weten wat de hulpvraag/reden voor aanmelding is.