Wat gebeurt er na aanmelding en wanneer start hulpverlening?

Bij een aanmelding wordt bekeken of wij voldoende informatie hebben ontvangen. Vervolgens nemen wij contact op met de cliënt om de hulpverlening te stemmen. Soms kunnen wij niet direct hulp bieden. In dat geval plaatsen wij de cliënt op een wachtlijst. Onze cliënten staan op dat moment echter niet alleen. Een contactpersoon afkomstig van Kenter onderhoudt contact met de jongere en het gezin en – indien van toepassing – met de betrokken CJG coach of de Jeugd & Gezinsbeschermer.