Wie staat pers te woord?

Pers wordt in voorkomende gevallen te woord gestaan door Marjolein Colenbrander, communicatieadviseur. Journalisten worden verzocht contact met haar op te nemen via het algemene telefoonnummer van Kenter Jeugdhulp: 088 243 43 43 of per mail: marjoleincolenbrander@kenterjeugdhulp.nl

media, kranten, tv, televisie, radio, tijdschriften, journalisten