Veelgestelde vragen

Welke informatie is minimaal nodig om een kind of jongere aan te melden?

Bij aanmelding hebben wij een aantal gegevens nodig, te weten: gegevens van het kind: BSN, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum kind, wie heeft gezag/voogdij over het kind. Verder willen we graag de gegevens van de ouders hebben: naam, adres, postcode, woonplaats. Als het kind/de jongere ergens anders dan bij de ouders woont, dan hebben we het laatste verblijfadres nodig. Tenslotte willen we weten wat de hulpvraag/reden voor aanmelding is. 

Wat gebeurt er na aanmelding en wanneer start hulpverlening?

Bij een aanmelding wordt bekeken of wij voldoende informatie hebben ontvangen. Vervolgens nemen wij contact op met de cliënt om de hulpverlening te stemmen. Soms kunnen wij niet direct hulp bieden. In dat geval plaatsen wij de cliënt op een wachtlijst. Onze cliënten staan op dat moment echter niet alleen. Een contactpersoon afkomstig van Kenter onderhoudt contact met de jongere en het gezin en – indien van toepassing – met de betrokken CJG coach of de Jeugd & Gezinsbeschermer.

Ik woon in een ander regio dan waar Kenter Jeugdhulp werkt. Kan ik toch een jongere aanmelden?

De hulpverlening van Kenter Jeugdhulp werkt via inkoop van hulp door gemeenten. Als de gemeenten een bepaalde hulpvorm heeft ingekocht, wordt deze vergoed. Als de ouder die het gezag over het kind of de jongere heeft, in de inkopende gemeenten staat ingeschreven, kan het kind/de jongere  worden aangemeld. 

Als u in een gemeente woont waar inkoop van zorg niet met Kenter Jeugdhulp is geregeld, maar u of uw verwijzer is van mening dat hulpverlening vanuit Kenter de best passende oplossing is, kunt u bij de betreffende gemeente informeren of men bereid is om hulpverlening door Kenter Jeugdhulp voor het aan te melden kind – bij uitzondering – te financieren.

Verder lezen →

Waar kan ik een crisissituatie aanmelden?

U kunt een crisissituatie rechtstreeks bij ons aanmelden. Neem hiervoor contact op met het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JCK). Dit is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 088 243 43 43.

Wie kunnen een kind of jongere aanmelden voor de hulp die Kenter biedt?

Om voor de eerste keer aangemeld te worden bij Kenter Jeugdhulp is een verwijzing nodig van een CJG-coach (aan de meeste scholen is een dergelijke coach verbonden), de huisarts, medisch specialist, kinderarts of consultatiebureau arts. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen.